Statistisk sentralbyrå SSB

Lønnsstatistikk. Ansatte i omsetning og drift av fast eiendom, per 1. september 2009 Mindre bonuser til eiendomsmeglerne

Pressemelding   •   des 03, 2009 15:11 CET

Eiendomsmeglerne mottok i gjennomsnitt 7 000 kroner i bonuser per måned i 2009. Dette er 1 600 kroner mindre per måned enn i 2008. Bonuser utgjør en betydelig andel av eiendomsmeglernes månedslønn.

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelser for eiendomsmeglere utgjorde 41 500 kroner per 1. september 2009. Dette er i gjennomsnitt en økning på 200 kroner eller 0,5 prosent fra samme tidspunkt i 2008. Den lave lønnsveksten skyldes i hovedsak reduserte bonusutbetalinger. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn økte til sammenligning med 1 200 kroner eller 3,7 prosent fra 1. september 2008

Utleie av eiendom

Eiendomsbransjen består i tillegg til eiendomsmeglerne av virksomheter som driver utleie og drift av fast eiendom. Månedslønna for heltidsansatte i denne næringa utgjorde 41 100 kroner per 1. september 2009. Dette tilsvarte en gjennomsnittlig økning i månedslønna på 1 900 kroner eller 4,8 prosent fra året før. Blant høgskoleyrkene i næringa finner vi eiendomsforvaltere og eiendomskonsulenter. Denne yrkesgruppa hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 41 500 kroner, en vekst på 1 500 kroner eller 3,8 prosent fra året før.

Årslønn

Heltidsansatte i omsetning og drift av fast eiendom har en beregnet gjennomsnittlig årslønn på 483 900 kroner.

Fra og med frigivingen i 2009 blir det brukt ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter ny næringsstandard.

For generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i omsetning og drift av fast eiendom med til sammen 5 110 heltidsansatte og 876 deltidsansatte. I følge Bedrifts- og foretaksregisteret har dette næringsområdet til sammen 20 700 ansatte per september 2009. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken, og omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønn. Den avtalte månedslønna blir målt på tidspunktet 1. september, mens bonus, uregelmessige tillegg og overtid er målt som et gjennomsnitt for hele året. Årslønn blir beregnet ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken. Overtidsgodtgjøring og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2009 er foreløpige fram til lønnsstatistikken for 2010 blir frigitt. Veksten i månedslønn avviker noe fra veksten i årslønn, fordi månedslønna sammenligner fra 1. september hvert år, men årslønn måler endring mellom kalenderår.

Tabeller