Nyhetstips

Løsningskontrakt på MSEK 10 i Sverige

Pressemelding   •   des 23, 2009 11:35 CET

Data Respons har mottatten løsningskontrakt på 10 millioner svenske kroner fra
et ledende børsnotert selskap innen industriell automasjon. Hoveddelen av
kontraktene skal leveres i 2010.

-Kunden vil spare både tid og kostnader ved at de outsourcer utviklings- og
leveransefasen til Data Respons. I tillegg slipper kunden å forholde seg til
mange parter. Uansett hvor mange underleverandører som deltar sørger vi for at
alle arbeider etter én samlet prosjektplan med ett felles eierskap. Det stiller
spesielle krav til god prosessforståelse, prosjektledelse og et sterkt
partnernettverk kombinert med erfaring fra tilsvarende utviklings- og
designoppdrag, sier Kenneth Ragnvaldsen, CEO i Data Respons.

Leveransen omfatter utvikling, industrialisering og volumleveranse.
Utviklingsfasen vil pågå frem til andre kvartal etterfulgt av volumleveranser.
Det fremtidige potensialet er betydelig.


FOR YTTERLIGERE INFORMASJON:
Kenneth Ragnvaldsen,CEO, Data Respons ASA, tlf.: +47 67 11 20 00 eller Mob: +47
91 39 09 18


OM DATA RESPONS
Data Respons` visjon er å bli ledende i Europa innen år 2010 på Embedded
Solutions i det industrielle markedet. Embedded Solutions betyr innebygde
løsninger. De kan karakteriseres som datahjernen i en maskin, et system eller et
industrielt sluttprodukt. Data Respons leverer Embedded Solutions til ledende
OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en
rekke markedssegmenter som forsvar, offshore, automasjon, medisinsk utstyr,
overvåkning, transport, telekommunikasjon og øvrig industri. Data Respons ASA er
notert på Oslo Børs (ticker: DAT), og inngår i informasjonsteknologiindeksen.
Selskapet har kontorer i Danmark, Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Ved
utgangen av tredje kvartal 2009 hadde selskapet 480 ansatte.

Mer informasjon om Data Respons finnes på: http://http://www.datarespons.no">http://www.datarespons.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1367003]

Source: Millistream / Hug