Miljøverndepartementet

Lokal forvaltning i Tanavassdraget - overrekkelse av rapport til Miljøvernministeren

Pressemelding   •   des 03, 2009 17:09 CET

Utvalget som har hatt i oppdrag å utrede lokal fiskeforvaltning i Tanavassdraget overrakte i dag en enstemmig rapport til Miljøvernministeren. Forslaget innebærer at det etableres et lokalt forvaltningsorgan som skal overta ansvar og oppgaver som i dag er lagt til statlige myndigheter, blant annet organisering av fisket, oppsyn og salg av fiskekort.  Forvaltningsorganet vil bestå av representanter for de lokale rettighets­haverne.

Det overordnende målet for den lokale forvaltningen skal være å sikre fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og samisk kultur. De fiskeberettigedes særskilte rett til garnfiske og den øvrige lokalbefolkningens rett til fiske med stang skal også ivaretas.

- Tanavassdraget er en unik naturressurs og vårt aller viktigste laksevassdrag, sier Miljøvernminister Erik Solheim i en kommentar. - Det er derfor svært gledelig at utvalget nå har gitt oss et svært godt grunnlag for lokal forvaltning. Solheim legger til at den lokale forvaltningen skal være på plass i løpet av 2010.

Les utvalgets rapport.