LO Norge

LOs Olje - og gassutvalgs årskonferanse 2010: Hvorfor skal Norge ha en fremtid som petroleumsnasjon?

Pressemelding   •   sep 03, 2010 14:19 CEST

På årskonferansen til LOs Olje – og gassutvalg på Sola Airporthotell 10. og 11. november 2010 vil Norges fremtid som petroleumsnasjon bli satt på dagsorden. I tillegg vil det satt spørsmålstegn ved om olje- og gass virksomheten bidrar godt nok til næringsutvikling og ringvirkninger. Også helse, miljø og sikkerhet vil bli satt under debatt de to dagene konferansen varer. To statsråder vil være representert.
- Vi ønsker å provosere ved å stille spørsmål om hvorfor Norge skal ha en fremtid som petroleumsnasjon, sier leder for LOs Olje – og gassutvalg, Frode Alfheim. ”Når forurensning og klimaspørsmål blir satt opp mot olje – og gassvirksomheten, og  mange ønsker å erstatte petroleumsvirksomhet med fornybar energi, mener vi dette er en substansiell debatt å ta. Vi ønsker å få belyst mulige konsekvenser av ulike veivalg”, sier Alfheim.
Flere sentrale aktører vil bidra til å få de ulike temaene belyst. Under tittelen ” Olje – og gassvirksomheten – brohode eller blindvei til fremtiden?” deltar forbundsleder i fagforbundet IndustriEnergi, Leif Sande, energipolitisk talsmann for SV, Snorre Valen, leder av Norges Industri, Stein Lier-Hansen, tillitsvalg Kristoffer Birkenes fra BP og nestleder i Bellona, Marius Holm.
Konferansen ønsker også å få belyst om olje – og gassvirksomheten bidrar godt nok til næringsutvikling og ringvirkninger. Her møtes næringsminister Trond Giske, leder i Fellesforbundet, Arve Bakke, leder av Oljeindustriens Landsforening, Gro Brekken, og energipolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Ketil Solvig-Olsen, til debatt.
- Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står høyt på dagsorden også under årets konferanse, sier Alfheim. ”Under tittelen ”Fra Kielland til Mexicogulfen – hva nå?” vil direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, trekke de store linjene og svare på spørsmålene vi har stilt ham: ”Hva lærte vi/hva burde vi ha lært av Kielland-ulykken for 30 år siden – og hva kan vi lære av ulykken i Mexicogulfen?”  Og hva så med de neste tretti årene? Statsråd Hanne Bjurstrøm er blitt utfordret til å svare på hvordan myndighetene vil sikre sikkerheten på norsk sokkel i den varslede Stortingsmeldingen.  Representanter fra fagforeningene vil klargjøre hva DE ser som viktig i meldingen og også sette søkelyset på HMS i nord-områdene. Må vi sette spesielle krav her?
Som en del av konferanseprogrammet ønsker vi også å vise hvorfor åpenhet og ærlighet og avklaring av roller og ansvar er viktig i læringsprosesser etter ulykker”, sier Alfheim som er meget godt fornøyd med programmet for den årlige konferansen.