LO Norge

LOs Olje - og gassutvalgs årskonferanse 2010: Hvorfor skal Norge ha en fremtid som petroleumsnasjon?

Pressemelding   •   nov 01, 2010 12:37 CET

På årskonferansen til LOs Olje – og gassutvalg på Sola Airporthotell 10. og 11. november 2010 vil Norges fremtid som petroleumsnasjon bli satt på dagsorden.

I tillegg vil det satt spørsmålstegn ved om  olje- og gass virksomheten bidrar godt nok til næringsutvikling og ringvirkninger. Også helse, miljø og sikkerhet vil bli satt under debatt de to dagene konferansen varer.

Vi ønsker å provosere ved å stille spørsmål om hvorfor Norge skal ha en fremtid som petroleumsnasjon, sier leder for LOs Olje – og gassutvalg, Frode Alfheim. ”Når forurensning og klimaspørsmål blir satt opp mot olje – og gassvirksomheten, og  mange ønsker å erstatte petroleumsvirksomhet med fornybar energi, mener vi dette er en substansiell debatt å ta. Vi ønsker å få belyst mulige konsekvenser av ulike veivalg”, sier Alfheim.

Flere sentrale aktører vil bidra til å få de ulike temaene belyst. Under tittelen ” Olje – og gassvirksomheten – brohode eller blindvei til fremtiden?” deltar forbundsleder i fagforbundet IndustriEnergi, Leif Sande, leder av Fornybar Energi i Norges Industri, Åslaug Haga, Ståle Johansen som er klubbleder ved Aker Solutions i Verdal, og nestleder i Bellona, Marius Holm.

Konferansen ønsker også å få belyst om olje – og gassvirksomheten bidrar godt nok til næringsutvikling og ringvirkninger. Under dette temaet deltar bl.a. næringsminister Trond Giske, leder i Fellesforbundet, Arve Bakke, direktør for næringspolitikk i Oljeindustriens Landsforening. Alfred Nordgård,  Snorre Valen, energipolitisk talsmann for SVog energipolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Ketil Solvig-Olsen, både med innlegg og i debatt.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) står høyt på dagsorden også under årets konferanse, sier Alfheim. ”Under tittelen ”Fra Kielland til Mexicogulfen – hva nå?” vil tilsynsdirektør Finn Carlsen i Petroleumstilsynet trekke de store linjene og svare på spørsmålene vi har stilt ham: ”Hva lærte vi/hva burde vi ha lært av Kielland-ulykken for 30 år siden – og hva kan vi lære av ulykken i Mexicogulfen?”  Og hva så med de neste tretti årene? Hva bør være viktigst i den varslede Stortingsmeldingen om sikkerhet på sokkelen? Vi har utfordret Eirin Sund, energipolitisk talskvinne, Arbeiderpartiet, sammen med representanter fra fagforeningene. DE vil klargjøre hva DE ser som viktig i meldingen og også sette søkelyset på HMS i nord-områdene. Må vi sette spesielle krav her?

Som en del av konferanseprogrammet ønsker vi også å vise hvorfor åpenhet og ærlighet og avklaring av roller og ansvar er viktig i læringsprosesser etter ulykker”, sier Alfheim som er meget godt fornøyd med programmet for den årlige konferansen.

Vennligs påmelding til:         AOF Sandnes og Jæren

51 60 37 50

Helga.kvalbein@aof.no