Circle K Norge AS

Losstreiken og tilgangen på drivstoff

Pressemelding   •   mai 31, 2012 14:51 CEST

Losstreiken gjør at de store tankbåtene med drivstoff ikke får levert til tankanleggene. Det betyr at dersom streiken fortsetter, kan enkelte tankanlegg gå tomme for bensin og diesel i slutten av neste uke.

- Vi gjør alt vi kan for å sikre drivstoff til våre kunder. Inntil videre forsyner vi Norge som normalt, men dersom streiken blir langvarig og store tankbåter ikke kan levere drivstoff til våre tankanlegg vil vi begynne å gå tom for drivstoff i deler av landet neste uke, sier pressetalsmann Knut Hilmar Hansen.

I deler av landet er det bensinlagrene som først vil gå tomme. Østlandet som forsynes fra Sjursøya kan gå tom for bensin i slutten av neste uke, dersom streiken vedvarer. Lagrene av diesel er noe større.

- Lagrene av flydrivstoff ser ut til å vare et par uker fra nå, men vi er avhengige av å ta inn nye båter flere dager før lagrene går tomme på grunn av kvalitetskontrollen som gjelder for flydrivstoff, sier Hansen.

Statoil Fuel & Retail arbeider med alternativ forsyning, alternativ transportkapasitet og omdisponering av lagre slik at konsekvensene for kundene skal bli minst mulig.

Økt drivstoffsalg

Losstreiken fører også til økt drivstoffsalg på statoilstasjonene. Tirsdag og onsdag denne uken har omsetningen av drivstoff på statoilstasjonene ligget 50 prosent over det normale. Dette kan skyldes at mange har fylt drivstofftanken på bilen for å være på den sikre siden.

- Vi advarer mot å hamstring og ulovlig oppbevaring av drivstoff. Husk at bensin og diesel er brannfarlige væsker som bare kan oppbevares på godkjente beholdere. Det er ikke lov å lagre mer enn 10 liter bensin eller diesel innendørs, eller 50 liter bensin eller diesel i garasje eller uthus. Drivstoff må bare oppbevares på godkjente beholdere.

Streiken har også skapt forsinkelser i forsyningene inn til tankanleggene og kø av tankbåter både ved raffinerier og terminaler. - Det betyr at det kan ta tid å normalisere forsyningen også etter at streiken er over.  I tillegg har salget økt betydelig på stasjonene, og vi risikerer å gå tom på noen stasjoner selv om vi kjører alt vi kan for å etterfylle, sier Knut Hilmar Hansen.

Statoil Fuel & Retail Norge understreker at det ikke er innført rasjonering. Dersom det blir en langvarig streik vil Statoil Fuel & Retail samarbeide med myndighetene om prioriteringen, typiske prioriteter er ambulanser, brannbiler, politi og andre som ivaretar folks liv og helse.

Tre gode råd

Mange kunder har henvendt seg til Statoil Fuel & Retail Norge med spørsmål om hvordan de skal forholde seg under streiken. Her er de tre viktigste: 

  • Fyll opp tanken som normalt og kjør som normalt
  • Ikke hamstre – husk at du kun kan oppbevare 10 liter bensin eller diesel innendørs og 50 liter bensin eller diesel i garasje og uthus, og alltid i godkjent beholder.
  • Følg utviklingen i mediene og på statoil.no