Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteritilsynet følger kampfiksingssaken nøye

Pressemelding   •   jul 27, 2012 14:21 CEST

Lotteritilsynet ser alvorlig på at politiet nå har siktet en Norsk Tipping-kommisjonær for medvirkning i kampfiksingssaken i norsk fotball. Kommisjonærene er Norsk Tippings ansikt utad og forholdet mellom Norsk Tipping og kommisjonærer er i dag regulert gjennom avtaler, instrukser og kontrakter.

- På generelt grunnlag kan vi si at kommisjonærkontrakten og sikkerhetsinstruksen setter klare føringer for hvordan kommisjonær-vervet utøves. Dette betyr også at kontrakten kan heves med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold, altså at kommisjonær formidler eller deltar i formidling av spill i strid med regelverket. Det sier kommunikasjonsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Anne Mette Hjelle.

Lotteritilsynet sin jobb er å sikre at det norske spillemarkedet er lovlig, sikkert og til å stole på og har derfor ansvar for tilsyn med at Norsk Tipping følger fastsatt regelverk. Tilsynet har hatt kampfiksing på dagsorden i lengre tid, både nasjonalt og internasjonalt og er med i en gruppe som skal utarbeide en handlingsplan mot kampfiksing. I denne gruppen, som ble opprettet i vår, er også Norsk Tipping og Norges Fotballforbund.

Lotteritilsynet følger derfor kampfiksings-saken nøye og vil prioritere å følge avsløringer omkring kampfiksing og konsekvensene av dette i tett dialog med Norsk Tipping og Norges Fotballforbund.

- Det viktige nå er at det blir ryddet opp i denne saken. Problemet må først og fremst løses av idretten selv, men Lotteritilsynet vil komme med innspill dersom vi ser behov for endringer eller manglende etterlevelse av gjeldende regelverk på pengespillområdet. Det er et viktig prinsipp i alle former for pengespill og lotteri at rett spiller får rett premie. Kampfiksing undergraver tilliten til pengespill og vil ramme idretten som er mottaker av overskuddet fra norske pengespill, sier Hjelle. Hun minner om at Lotteritilsynet har ingen myndighet eller sanksjonsmuligheter i forhold til utenlandske spilltilbydere.   

 For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle, mobil: 992 84 302
Rådgiver Liv Røthe, mobil: 992 84 314

Lotteritilsynet er den myndighet i Norge som skal sikre at det norske spillmarkedet er lovlig, sikkert og til å stole på. Vi overvåker brukernes interesser og jobber for et sunt og sikkert spillmarked.