Justis- og politidepartementet

Lovhull skal tettes

Pressemelding   •   okt 27, 2010 09:38 CEST

Statssekretær Astri Aas-Hansen uttaler seg om skimming-problematikken til TV 2.

Høyesterett har fastslått at straffeloven ikke rammer den som besitter utstyr som kan brukes til såkalt skimming, eller produksjon av falske bankkort. – Nå er det avdekket et hull i lovgivningen som snarest mulig må tettes igjen, sier statssekretær Astri Aas-Hansen.

Straffeloven rammer det å anskaffe seg slikt utstyr, men bare dersom utstyret er anskaffet i Norge. Dersom utstyret er skaffet i utlandet, og brakt inn i Norge, rammes det ikke av straff.

– Derfor vil regjeringen snarest mulig legge frem forslag til lovendringer for Stortinget, slik at straffeloven også rammer den som i Norge besitter skimmingutstyr eller innfører slikt utstyr til Norge, sier Aas-Hansen.

Politiet kan imidlertid inndra skimmingutstyr i forebyggende øyemed hvis det er fare for at det kan bli brukt til en straffbar handling. Det gjelder uansett om straffansvar ikke kan gjøres gjeldende mot den som er i besittelse av utstyret.

Den nye straffeloven – som er vedtatt, men ikke satt i kraft – inneholder nye bestemmelser som er innrettet mot den moderne, teknologibaserte kriminaliteten. Blant annet rammer den besittelse av skimmingutstyr. Derfor er det ikke nødvendig å gjennomføre en høring før den gjeldende straffeloven kan endres.