Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Luftbårne partikler fra fuktige gipsplater gir risiko for inflammasjon

Pressemelding   •   feb 13, 2014 15:27 CET

Fuktige gipsplater frigir færre soppsporer og mikropartikler fra sopp enn tørre gipsplater, men selv om det frigis færre luftbårne partikler, er de til tross for dette mer tilbøyelige til å gi inflammasjon i luftveiene enn sporer og mikropartikler fra de tørre gipsplatene.

I ny forskning fra det danske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har en ikke bare funnet at de fuktige platene hadde høyere tilbøyelighet til å gi betennelser i luftveiene, men også at det i dette forsøket var mikropartiklene fra soppen snarere enn sporene som hadde størst tilbøyelighet til å fremme betennelse i luftveiene.

Påvirker luftfuktigheten risiko for inflammasjon ved vannskader?

Vannskader i bygninger påvirker luftfuktigheten i inneklimaet som arbeidstakerne utsettes for. Gjennom å utsette gipsplater for fukt, har forskerne i Danmark etterpå målt hvordan ulike soppsporer og mikropartikler frigis både ved høy og lav luftfuktighet.

Forskerne undersøkte også om de luftbårne mikropartiklene kunne gi risiko for inflammasjon.Både konsentrasjon av soppsporer og mikropartikler samt den samlede risiko for utvikle inflammasjoner i luftveiene ble undersøkt.

Vannskader gir en grobunn for ulike muggsopper, og en rekke av disse kan vokse på vannskadede byggematerialer. Muggsopper kan være helseskadelige og kan blant annet medføre betennelser i luftveiene og risiko for astma og allergi.

Det er med bakgrunn i dette at forskerne har sett på hvordan luftfuktigheten i inneklimaet påvirker frigivelse av soppsporer og mikropartikler fra sopp.


Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. 

STAMI jobber for et arbeidsmiljø som forebygger sykdommer og fremmer god helse.
Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse.