Meteorologisk institutt

Lufttemperatur og nedbør – året 2009

Pressemelding   •   jan 07, 2010 15:45 CET

Norge var varmere enn normalen i 2009, mens nedbøren var som normalen.

For landet sett under ett er middeltemperaturen for året 1,0 °C over normalen. Alle stasjonene har positivt avvik fra normalen. Størst avvik er det i sørøstlige deler av Finnmark og deler av Nord-Trøndelag med 1,5-2 ºC over normalen. Det meste av landet ellers har et positivt avvik på 0,5 til 1,5 ºC. Også på Svalbard var det et varmt år med årsmiddel hele 2-3 °C over normalen.


Nedbøren for Norge som helhet var som normalen for året mens enkelte deler av Østlandet og Sørlandet fikk 125-150 % av normalen.


LufttemperaturMiddeltemperaturen for Norge som helhet for året 2009 var 1,0 °C over normalen. Dette er den 19. høyeste som er registrert for året, Norge sett under ett. Høyest er 1990, 2006 og 1934 med 1,8 °C over normalen. For dette datasettet er det utarbeidet en serie tilbake til 1900.

Høyest middeltemperatur kom langs kysten fra Hordaland til Rogaland.


 • Slåtterøy fyr (Hordaland)  8,8 °C (1,2 °C over normalen)
 • Kvitsøy - Nordbø (Rogaland) 8,7 °C (1,1 °C over normalen)
 • Sola (Rogaland) 8,7 °C (1,3 °C over normalen)

Lavest middeltemperatur kom i fjellet i Sør-Norge og på Finnmarksvidda.


 • Juvvasshøe (Jotunheimen) –3,6 °C (foreløpig ingen normal)
 • Sognefjellhytta (Jotunheimen)  –1,9 °C (1,2 °C over)
 • Suolovuopmi - Lulit (Finnmark) –1,7 °C (0,7 °C over)
 • Sandhaug (Hordaland) –1,5 °C  (foreløpig ingen normal)
 • Sihccajavri (Finnmark) med –1,4 °C (1,7 °C over).


Den høyeste maksimumstemperaturen i år er målt på Gulsvik II (Buskerud) med 34,2 °C 3. juli.


Den laveste minimumstemperaturen ble målt på Røros Lufthavn (Sør Trøndelag) med –36,8 °C 18. desember.


NedbørBasert på observasjoner fra værstasjonene var nedbøren i Norge som helhet 100 % av normalen i 2009. Dette er det 35. våteste året for landet som helhet i serien som er utarbeidet tilbake til 1900. Våtest er 1983 med 125 %.


Nedbøren for desember har vært under normalen for det meste av landet. Bare noen enkelt stasjoner på kysten av Sørlandet og Rogaland samt i Finnmark har fått nedbør over normalen. Dette har resultert i lavere prosenter sammenliknet med kartet som ble laget frem til og med november.


Enkelte deler av Østlandet og Sørlandet har fått 125-150 % av normalen i år. Størstedelen av Sør-Norge fikk 100-125 % av normalen mens den nordligste delen av Nordland og det meste av Troms og Finnmark fikk 75-100 %. Det meste av Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag fikk også bare 75-100 % av normalen.


Mest nedbør


 • Kvamskogen - Jonshøgdi (Hordaland): 2979 mm (95 % av normalen)
 • Takle (Sogn og Fjordane): 2888 mm (91 %)
 • Eik - Hove (Rogaland): 2527 mm (118 %)
 • Modalen III (Hordaland): 2359 mm (foreløpig ingen normal)

Minst nedbør

 • Saltdal (Nordland): 200 mm (69 % av normalen)
 • Skjåk II (Oppland): 260 mm (94 % av normalen)
 • Lesja - Svanborg (Oppland): 296 mm (78 %)
 • Banak (Finnmark): 311 mm (90 %)
 • Cuovddatmohkki (Finnmark): 327 mm (86 % av normalen).


Eik - Hove (Rogaland) har målt den største døgnnedbøren i år av stasjonene som er med i tabellen med 117,5 mm 12. januar. Nedbørstasjonen Opstveit (Hordaland) målte imidlertid 143,0 mm den 20. november.

En fyldigere gjennomgang av året 2009 presenteres i midten av januar.