Mattilsynet gammel

Lusenivået litt opp i oktober

Pressemelding   •   nov 23, 2010 08:43 CET

Lusenivået steg på landsbasis fra september til oktober, men er litt lavere enn på samme tid i fjor. – Vi ser at situasjonen er bedre i noen regioner, mens den fortsatt er alvorlig i andre. I tillegg er resistensutviklingen fremdeles bekymringsfull, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet.


Gjennomsnittlig lusenivå for landet sett under ett var i oktober 0,64 kjønnsmodne hunnlus mot 0,52 i september. Gjeldende tiltaksgrense, dvs grense for hvor mye lus som er tillatt per fisk før man må avluse, er på én kjønnsmoden hunnlus eller fem bevegelige. Denne tiltaksgrensen gjelder til og med 31. desember.


Antall overskridelser av tiltaksgrensen gikk opp fra 112 i september til 143 i oktober. På samme tid i fjor var det 151 overskridelser av totalt 561 anlegg i drift.


Geografiske variasjoner
Lusenivået er fortsatt lavt i Troms og Finnmark, samt sør i Ryfylkebassenget. Situasjonen iRogaland og Agder er langt bedre i år enn i fjor. I Nordland steg det noe, men oktober-nivået var bedre enn i fjor.


I Nord-Trøndelag er man tilbake på samme nivå som i fjor, og nivået er i snitt like over tiltaksgrensen. I Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal er det fortsatt problemene med resistensspredning, men lusenivået gikk noe ned i oktober.


Nivået i Hordaland og Sogn og Fjordane er fortsatt høyt, og er høyere enn på samme tid i fjor.


Fortsatt resistensproblemer
Problemer med resistens og nedsatt følsomhet for lusemidlene fortsetter. Problemene er fremdeles størst sør i Nordland, i Nord-Trøndelag og i Sunnhordland – alle disse områdene har multiresistens, det vil si at lusa er motstandsdyktig mot flere av behandlingsmidlene. Fra Bodø og sørover er det nesten ingen områder som ikke har nedsatt følsomhet eller resistensproblemer.


- Så lenge det ikke kommer nye effektive lusemidler på markedet, vil denne resistensutviklingen fortsette, sier Landsverk.


Vinter- og våravlusing
Forskriften om den pålagte vinter- og våravlusingen er sendt ut på høring, og høringsfristen er satt til 1. desember.


- Vinter- og våravlusing er et avgjørende tiltak for å få lusenivået i merdene så lavt som mulig om våren, slik at laksesmolten kan vandre uhindret fra elv til hav. Det målet nådde man i vår, sier Landsverk.


- Samtidig må vi ikke glemme at lusebekjempelsen tar tid. Det finnes ingen enkle og raske løsninger. For å bremse utviklingen er koordinert avlusing avgjørende, avslutter Landsverk.


For mer detaljer – se vedlagte rapport.


Kontaktpersoner:
For kommentarer på nasjonalt nivå – kontakt pressevakten, tlf. 46 91 29 10


For spørsmål knyttet til regionene:


  • Region Rogaland / Agder: Regiondirektør Hallgeir Herikstad, tlf. 915 39 683
  • Region Hordaland / Sogn og Fjordane: Regiondirektør Roald Vaage, 976 85 485
  • Region Trøndelag / Møre og Romsdal: Seniorrådgiver Elisabeth Schei-Berg, tlf. 920 92 740
  • Region Nordland: Regiondirektør Ragnhild Verningsen, tlf. 950 47 176
  • Region Troms / Finnmark: Regiondirektør Jan A. Fredriksen, tlf. 909 75 172