Mattilsynet gammel

Lusenivået ned, men ikke i nord

Pressemelding   •   feb 11, 2010 08:37 CET

Det var en liten nedgang i lusenivået fra desember til januar, bortsett fra i nord som hadde økning. I Nordland har nivået gått opp, og det er uventet og bekymringsfullt. - Lusefaren er på ingen måter over, og lusenivået må ytterligere ned til våren, sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland.

I Nordland gikk nivået på kjønnsmoden hunnlus mye opp fra desember til januar. Troms og Finnmark har også hatt en økning. Totalnivået er med andre ord fremdeles lavt, men det er høyere enn tidligere år og gir grunn til å følge situasjonen nøye også her. Fra Trøndelag til Rogaland var nivået i januar i snitt under tiltaksgrensen, men mange anlegg lå likevel over tiltaksgrensen.

Halvert tiltaksgrense
Antall overskridelser økte relativt kraftig fra desember til januar. Årsaken til dette er at tillat lusegrense er halvert fra 1,0 til 0,5 kjønnsmoden hunnlus.

- Overskridelsene skyldes derfor ikke at det totale lusenivået har økt, understreker Fjetland.

I januar ble det gjennomført en samordnet vinteravlusing langs hele kysten. Oppslutningen og gjennomføringen av den rapporteres å være stort sett god.

- Det betyr at det har vært behandlet mye og ikke minst koordinert. Hvilken effekt vinteravlusingen har hatt på lusenivået ser vi først når februartallene er klare, sier Fjetland.

Bekymring for Nordland
Mattilsynet er bekymret for utviklingen i Nordland. For det første er det bekymringsfullt at lusenivået går opp på denne tiden av året. I tillegg har omfanget av nedsatt følsomhet og resistens økt sør i fylket.

- Dette er en forverring av situasjonen i løpet av de siste 14 dagene. Noen anlegg har også begynt å ta i bruk hydrogenperoksid, og det vil si at ingen andre midler fungerer effektivt, sier Fjetland.

Både i Nordland og deler av Trøndelag brukes og vil det bli mer bruk av avlusing i brønnbåt med hydrogenperoksid. Dette kan føre til problem med båtlogistikk, siden det neppe er nok brønnbåter som er bygget om for slik avlusning. I tillegg kan det bli mangel på brønnbåter generelt da de samme båtene benyttes til smolt- og slaktefisktransport.

Iverksette nødvendige tiltak
Næringen må i tillegg være oppmerksom på at et eventuelt pålegg om utslakting på et anlegg kan binde brønnbåter og hindre behandling i rett tid på andre anlegg.

- Derfor vil våre distrikts- og regionkontorer ha fokus på kravene i § 9 i luseforskriften om tiltak ved resistens. Her er virksomhetene pålagt å iverksette nødvendige tiltak for å hindre spredning av resistens. Et slik tiltak kan være å redusere biomassen i anlegget, mens man venter på tilgjengelig brønnbåt for behandling med hydrogenperoksid, sier Fjetland.

- Lusefaren er ikke over, og lusenivået må ytterligere ned til våren. Mattilsynet fortsetter å følge anleggene tett opp. Anlegg over tillatt grense må komme under grensen snarest. Samtidig nærmer samordnet våravlusing seg, og da skal lusenivået ytterligere ned til 0,1. Mattilsynet vet det er store lokale variasjoner i hvor effektive lusemidlene er. Derfor blir dette utfordrende og det knytter seg usikkerhet til resultatet av årets samordnede våravlusing, sier Fjetland.

Langsiktige tiltak
Mattilsynet utarbeider forslag til soneforskrifter i de områder der de generelle tiltakene i nasjonal luseforskrift ikke har hatt god nok effekt. Så langt er det utarbeidet et utkast til soneforskrift i Hordaland som Mattilsynets hovedkontor gjennomgår før det blir sendt ut på høring.

- I tillegg arbeides det med tilsvarende forskriftsutkast for områder i Trøndelag og Rogaland. Nordland er i dialog med Trøndelag for å se om man skal samarbeide med den regionen i soneforksriftsarbeidet, avslutter Fjetland.

Kontaktpersoner for kommentarer:
Pressevakttelefon 469 12 910

For spørsmål knyttet til regionene:

  • Region Rogaland / Agder: Hallgeir Herikstad, tlf. 915 39 683
  • Region Hordaland / Sogn og Fjordane: Roald Vaage, tlf. 976 85 485
  • Region Trøndelag / Møre og Romsdal: Knut Rønningen, tlf. 415 17 917
  • Region Nordland: Ragnhild Verningsen, tlf. 950 47 176
  • Region Troms / Finnmark: Gro Leithe Andersen, tlf. 403 30 078
Last ned: