KLP

Lynskader gir erstatning

Pressemelding   •   jul 02, 2013 08:30 CEST

Alle typer skader forårsaket av lynnedslag dekkes av forsikringen. Verre er det kanskje at uerstattelige data, bilder og annet du har lagret elektronisk kan gå tapt.

Skader etter lynnedslag erstattes hvis du har en vanlig hjem/villa-forsikring. Skadene dekkes under brannforsikringen som er en obligatorisk del av denne forsikringen. Skulle fryseren ryke, dekkes også verdien av ødelagt mat i fryseren.

Overspenningsvern
- For å unngå skader ved lynnedslag kan du installere overspenningsvern. Dette vil som regel eliminere skaden, eller redusere omfanget av den. Installerer du et overspenningsvern, er det viktig at dette er tilpasset det norske elektrisitets- og telenettet, og at det installeres riktig. Sjekk også om overspenningsvernet er FG-godkjent, sier Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring.

- Har du ikke installert overspenningsvern, bør du trekke ut kontakten på elektriske anlegg når det blir tordenvær. Særlig elektronisk utstyr som TV, radio, PC og modem er utsatt, sier Grønsholt.

Hvis du ikke trekker ut støpslene, og får skade som følge av lynnedslag, så er dette likevel ikke å betrakte som uaktsomt. Du får med andre ord ikke avkorting i skadeerstatningen.
- Men selv om forsikringen i utgangspunktet dekker skaden, vil du kunne få kostnader i form av egenandeler. De fleste lynnedslag forårsaker mindre skader som ikke overstiger egenandelen, sier han.

Du kan også risikere å få redusert erstatningen grunnet det ødelagte utstyrets alder. Ofte forårsaker lynnedslag skade kun på den eldste og dårligste elektriske gjenstanden i boligen.


Varige skader
Et tordenvær inneholder som regel enorme energimengder. Strømstyrken kan variere fra noen tusen ampere til 300.000 ampere. Et sikringsskap for husholdninger er normalt konstruert for strømstyrker opp til 80 ampere.

- Denne differansen kan medføre at strømnettet i en boenhet kan få varige skader etter tordenvær, selv om man ikke registrerer noen skade rett etter tordenværet. Et svekket strømledningsnett kan i verste fall forårsake brann. Vær derfor oppmerksom dersom det oppstår problemer med sikringer og/eller lyspærer som går i tide og utide etter et slikt uvær, sier Geir Grønsholt i KLP.


Råd for din egen sikkerhet ved lyn og tordenvær:

- Hold deg unna høye objekter! Selv om lynet slår ned ved siden av deg, kan du bli indirekte truffet fordi lynstrømmen ledes langs bakken. Et direkte eller indirekte treff kan forårsake ubalanse i nervesystemet og gi brannskader. Et direkte treff av lynet fører ofte til tap av livet.
- Er du i en skog, skal du oppsøke åpent lende og aldri oppholde deg under et tre.
- Gå inn i hus, legg deg ned i grøfter eller søk ned i områder som ligger lavt. Er du på en åpen slette, bør du også legge deg ned.
- Det er svært trygt å sitte inne i en bil med metallkarosseri. Grunnen til dette er at karosseriet leder strømmen, og passasjerene vil ikke være i fare.

 

For mer informasjon: kontakt Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring AS, tlf. 90104461

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 341 milliarder kroner.