NHO

Lysere, men ikke investeringslyst

Pressemelding   •   sep 01, 2010 12:06 CEST

NHOs medlems-bedrifter ser lysere på neste år, men investeringslysten er likevel lav, viser tall fra Næringslivets Økonomibarometer. Rapporten ble presentert under dagens pressekonferanse. Her på web-TV er de to innledningene fra sjeføkonom Tor Steig og seniorøkonom Dag Aarnes lagt ut: http://cikmedia.serialive.com/embed.php?id=52620
Resultatene fra 3. kvartal, med svar fra 1734 bedrifter, viser at markedssituasjonen oppfattes som noe mer positivt sammenlignet med svarene fra de to foregående kvartalene. Det er fortsatt relativt få som oppfatter situasjonen som god, mens andel som svarer uendret er økende. Situasjonen er svakest i industrien, men andelen industribedrifter som er positive er økende. Også byggenæringen vurderer situasjonen noe mer positivt.
NHO-bedriftene melder om uendret arbeidskraftsbehov for 2010 slik de også anslo i forrige spørreundersøkelse. Det er industri- og reiselivsbedriftene som nedbemanner i år, mens servicenæringene og varehandelen øker bemanningen. I løpet av 2011 planlegger NHO-bedriftene å øke bemanningen med ca 1 prosent. Det er byggenæringen som har størst behov for mer arbeidskraft, men også industrien planlegger å øke buken av arbeidskraft neste år.
Et flertall av NHO-bedriftene venter redusert investeringsaktivitet til neste år. Det er industri og reiseliv som reduserer investeringsplanene sterkest, forretningsmessig tjenesteyting og varehandel fortsatt er moderat positive. Selv om bedriftene vurderer markedssituasjonen mer positiv, er det færre enn i foregående kvartal som venter bedring i både salgspriser og driftsresultat.
Bedriftene i Økonomibarometeret er spurt hva som særlig begrenser investeringene. Svarene tyder på at lav kapasitetsutnyttelse og lave salgspriser er viktigst. For konkurranseutsatt næringsliv vil det også være av stor betydning at den kostnadsmessige konkurranseevnen opprettholdes eller helst bedres.
Rapporten: Økonomisk overblikk ligger nå på www.nho.no. Der ligger også artikkelen "Alle kan ikke jobbe i det offentlige".
For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Øyvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: oyvind.petersen@nho.no