Novartis Onkologi

Målrettet kombinasjonsbehandling bekrefter tre års total overlevelse for 45 prosent av pasientene med føflekkreft og spredning1

Pressemelding   •   okt 10, 2016 12:47 CEST

COMBI-v studien ble lagt frem med nye tall på langtidsoverlevelse, for pasienter med BRAF-positiv føflekkreft med spredning, på Europas største kreftkonferanse ESMO i København i helgen.1

  • Dataene viser at 45 prosent av de BRAF-positive pasientene lever etter tre år med førstelinjebehandling med Tafinlar (dabrafenib) + Mekinist (trametinib)1
  • Tre randomiserte studier på den målrettede kombinasjonsbehandlingen Tafinlar + Mekinist viser alle treårsdata som dokumenterer økt totaloverlevelse.1,2,3
  • Kombinasjonsmedisinen gir en høyere total responsrate (CR, PR)4,5 og mer enn 90 prosent sykdomskontroll (CR, PR, SD)6,7 i tillegg til forbedret helserelatert livskvalitet sammenlignet med BRAF monoterapi.8,9

COMBI-v studien sammenlignet den målrettede kombinasjonsbehandlingen Tafinlar + Mekinist med vemurafenib monoterapi. Resultatene viste en signifikant økt overlevelse for pasienter med avansert malignt melanom med BRAF-positiv V600E/K-mutasjon. Pasientene i studien fikk kombinasjonsbehandlingen som førstelinjebehandling.1

- Resultatene fra COMBI-v studien føyer seg til to tidligere studiers treårsdata som bekrefter at langsiktig overlevelse kan oppnås med kombinasjonsbehandlingen bestående av Tafinlar og Mekinist, sier Dr. Jürgen Geisler, professor og overlege ved Akershus universitetssykehus.

- Vi er stolte over at nok en studie bekrefter de gode resultatene for langtidsoverlevelse. Dette er gode nyheter for pasienter med BRAF-positiv føflekkreft med spredning, sier Tarje Bergdahl, medisinsk sjef hos Novartis Onkologi.

Resultatene fra COMBI-v studien, som inkluderte 704 pasienter, viste at den treårige overlevelsen var på 45 prosent for pasienter som fikk kombinasjonsbehandling med Tafinlar + Mekinist (median OS, 26.1 mnd. (95% CI, 22.6-35.1) sammenlignet med 31 prosent av dem som fikk vemurafenib monoterapi (median OS, 17.8 mnd. (95% CI, 15.6-20.7)1

Ingen uventede bivirkninger ble rapportert og sikkerhetsprofilen er i overenstemmelse med tidligere rapporter.1

Norge er på verdenstoppen i antall nye tilfeller av malignt melanom. I 2014 fikk 2003 nordmenn denne kreftformen og 322 døde. Dette er mer enn ni ganger så mange tilfeller som på 1950-tallet10

Cirka 50 prosent av pasienter med inoperable eller metastaserende melanom har BRAF V600 mutasjon.11

Den livsforlengende kombinasjonsbehandlingen med Tafinlar+ Mekinist er det foretrukne valget til Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS).12

Mediekontakter:

Om Tafinlar + Mekinist

Kombinasjonen av Tafinlar (dabrafenib) + Mekinist (trametinib) er indisert til behandling av voksne pasienter med BRAF V600-positiv inoperabelt eller metastatisk melanom (føflekkreft med spredning).13,14

Om Novartis

Novartis er et sveitsisk selskap med hovedkontor i Basel. Vi utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portefølje bestående av innovative medisiner, øyehelse og kostnadsbesparende generiske legemidler. Novartis er det eneste legemiddelselskapet som er verdensledende på alle disse områdene. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo.

For mer informasjon, vennligst besøkwww.novartis.noellerwww.novartis.com

Referanser

1. Robert C, Karaszewska B, Schachter J et al Three-Year Estimate of Overall Survival in COMBI-v, a Randomized Phase 3 Study Evaluating First-Line Dabrafenib + Trametinib in Patients With Unresectable or Metastatic BRAF V600E/K–Mutant Cutaneous Melanoma. Abstract# LBA40. European Society for Medical Oncology,ESMO 2016.

2. Long GV, Weber JS, Infante JR et al. Overall Survival and Durable Responses in Patients With BRAF V600–Mutant Metastatic Melanoma Receiving Dabrafenib Combined With Trametinib, Journal of Clinical Oncology, Published Ahead of Print on January 25, 2016 as 10.1200/JCO.2515.62.9345.

3. Flaherty, K.T. Genomic Analysis and 3-Year Efficacy and Safety Update of COMBI-d, a phase 3 study of dabrafenib + trametinib vs dabrafenib monotherapy in patients with unresectable or metastatic BRAF V600E/K–mutant cutaneous melanoma. Abstract #9502. 2016 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, Chicago, IL, USA.

4. Tafinlar SPC (12.05.2016), avsnitt 5.1.

5. Mekinist SPC ( 22.03.2016), avsnitt 5.1.

6. Long GV, Stroykovski D, Googas H et al. Dabrafenib and trambetinib versus dabrafenib and placebo for Val600 BRAF-mutant melanoma: a multicentre, double-blinded, phase 3 randomized controlled trial. Lancet. 2015;386(9992):444-51.

7. Robert C, Karaszewska B, Schachter J et al. Improved overall Survival in Melanoma with Combined Dabrafenib and Trametinib.N Engl J Med. 2015;372(1):30-39

8. Grob JJ, Amonkar MM, Karaszewska B et al. Comparison of dabrafenib and trametinib combination therapy with vemurafenib monotherapy on health-related quality of life in patients with unresectable or metastatic cutaneous BRAF Val600-mutation-positive melanoma (COMBI-v): results of a phase 3, open-label, randomised trial. Lancet Oncol 2015;16: 1389-98.

9. Schadendorf D, Amonkar MM, Stroyakovskiy D et al. Health-related quality of life impact in a randomised phase III study of the combination of dabrafenib and trametinib versus dabrafenib monotherapy in patients with BRAFV600 metastatic melanoma. Eur J Cancer. 2015;51(7):833-40.

10. http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Fakta-om-kreft-test/Foflekkreft/ -2014, Åpnet 03.10.2016

11. Vultur A, Villanueva J, Herlyn M. Targeting BRAF in Advanced Melanoma: A First Step toward Manageable Disease. Clin Cancer Res. 2011;17:1658-1663.

12. http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/09/08/dette-er-vinnerne-i-kreftanbudet/ Publisert: 2016-09-08 14:51

13. Tafinlar SPC (12.05.2016), avsnitt 4.1.

14. Mekinist SPC ( 22.03.2016), avsnitt 4.1.

Om Novartis

Novartis er et sveitsisk selskap med hovedkontor i Basel. Vi utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portefølje bestående av innovative medisiner, øyehelse og kostnadsbesparende generiske legemidler. Novartis er det eneste legemiddelselskapet som er verdensledende på alle disse områdene. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo.

For mer informasjon, vennligst besøkwww.novartis.noellerwww.novartis.com