Finansco

Månedsbrev Finansco Dynamisk Aktivaallokering - August 2015

Pressemelding   •   aug 31, 2015 09:08 CEST

Brev til investorene: august 2015

Markedsutvikling

August var en dramatisk måned i globale aksjemarkeder. På det verste hadde Verdensindeksen falt over 10 % før markedet hentet seg noe inn igjen mot slutten av måneden. Vi må tilbake til 2011 og «den første hellaskrisen» for å finne en mer dramatisk utvikling. Fall på over 10 % forekommer med en viss hyppighet og dette fallet har vært påventet lenge. FDA greidde seg noe dårligere enn Referanseindeksen og falt 4,1 % i august.

Avkastning 1 måned 3 måneder HiÅ 1 år 3 år Fra start
FDA -4,1 % -3,9 % 6,7 % 15,8 % 44,6 % 44,4 %
Ref.indeks -3,0 % -1,2 % 4,6 % 15,5 % 48,8 % 48,3 %
MSCI World -5,0 % -2,3 % 7,0 % 25,7 % 87,5 % 86,8 %
Norske renter 0,1 % 0,3 % 0,6 % 1,1 % 4,1 % 4,4 %
Oslo Børs -7,0 % -8,0 % 3,1 % -2,6 % 36,5 % 44,7 %

Alle avkastningstall er i norske kroner.Kina har fått skylden for den elendige utviklingen i aksjemarkedet (mer om det siden). Kinesiske og asiatiske aksjemarkeder for øvrig gjorde det spesielt dårlig i august. I vår portefølje er det imidlertid norske aksjer og Storebrand Vekst som leverte den svakeste avkastningen. Den svake utviklingen på Oslo Børs må sees i sammenheng med et kraftig fall i oljeprisen.

Litt overraskende var det at både Yen og Euro styrket seg kraftig mot amerikanske dollar. Våre investeringer i japanske og europeiske fond er valutasikret til dollar (USDh) og de tapte både på markedsnedgangen og valutabevegelsen.

FDAs Investering Fokus Vekt Avkastn. i august
DNB Obligasjon Renter, Norge 19 % 0,4 %
Sector Helse Verdi Aksjer, USA 6 % -1,1 %
Holberg Kreditt Renter, Norge 14 % -2,0 %
iShares S&P 400 Mid Aksjer, USA 3 % -3,7 %
Storm Bond Fund Renter, Norge 6 % -3,7 %
Robo Stox Aksjer, USA 2 % -4,1 %
DNB Finans Aksjer, Europa 6 % -4,6 %
Sector Global NOKh Aksjer, USA 11 % -4,8 %
Invesco Europa Strukt. USDh Aksjer, Europa 14 % -5,5 %
iShares Stoxx 50 Aksjer, Europa 3 % -5,6 %
Hermes Asia xJap Aksjer, Asia 2 % -5,7 %
Aberdeen Japan USDh Aksjer, Japan 7 % -5,9 %
Henderson Euroland USDh Aksjer, Europa 5 % -6,6 %
Storebrand Vekst Aksjer, Norge 3 % -10,4 %

Det var kun de sikreste investeringene som ikke tapte penger i august. DNB Obligasjon er eneste fondet med positiv avkastning. Høyrenteobligasjoner ble trukket ned sammen med aksjemarkedene og Holberg Kreditt og Storm Bond Fund leverte negative bidrag i porteføljen.

Porteføljeendringer

Det er ikke gjort noen betydelige endringer i porteføljen i juli og aksjeandelen er ved utgangen av måneden nærmest uendret på 68,5 %.

ECBs pengepolitikk gir effekt

Super Mario gjør gråstein til gull.

Hellas skapte en midlertidig nedtur i europeiske aksjemarkeder. Det endret ikke på det faktum at europeiske markeder har steget mye i år, mer enn verden forøvrig. Samtidig ser vi at euroen har svekket seg betydelig mot amerikanske dollar i samme periode. Begge deler er i tråd med våre forventninger og vi har dratt god nytte av kursoppgangen i europeiske aksjer, samtidig som vi har sikret det meste av valutaeksponeringen fra euro til amerikanske dollar. Utviklingen styrker vår oppfatning om at ECBs sjef, Mario Draghi, vil lykkes med sin plan for å stimulere europeisk økonomi.

Siden vi tror Super Mario lykkes med sin plan blir vi presentert et dilemma: de selskap som vil dra mest nytte av stimulansene er selskap med høy(est) risiko. Selskap med stor gjeldsbyrde vil tjene på lavere rente og bedre tilgang til nye lån. Selskap med solid balanse og god økonomi vil også profittere, men i mindre grad. Markedsutviklingen i USA i perioden med kvantitative lettelser viser en liknende tendens.

Men, hva hvis vi tar feil? Hvis Super Mario ikke er sterk nok til å demme opp for alle problemene i europeisk økonomi vil selskaper som var på konkursens rand bli de første ofrene for feilslått pengepolitikk. Spørsmålet er om muligheten for ekstra avkastning rettferdiggjør den medfølgende økningen i risiko.

Som vanlig har vi lagt stor vekt på konsekvensene hvis det viser seg at vi tok feil og har balansert hensynet til både avkastning og risiko. Derfor har vi investert i europeiske aksjer hos forvaltere (Invesco og Henderson) som har fokus på selskaper av høy kvalitet. Det regner vi med å tape litt på, men det isolerer oss fra de verste utfallene.

Konklusjoner for investor

Det er først åpenbart når det har skjedd.

Et hendelsesforløp er ikke åpenbart før det har utspilt seg, og da er det det eneste forløpet. I forkant av en hendelse er det alltid rom for ulike alternativer og usikkerhet. Investorer har en tendens til å overvurdere sin evne til å predikere utfall som kan føre til unødig økt risikotagningen. Når vi evaluerer en hendelse etter den har funnet sted bygger det som oftest opp under vår følelse om at dette var forutsigbart. Det er krevende, men viktig, å evaluere beslutninger i lys av den usikkerheten som rådet da de ble fattet. Å evaluere investeringer i etterpåklokskapens lys er en kilde til frustrasjon, ikke bedre investeringsbeslutninger.