Elsikkerhetsforbundet

Mange kjøper seg ”ny” bolig med farlige feil

Pressemelding   •   feb 18, 2010 13:18 CET

Jon Henrik Leere, faglig leder i Elsikkerhetsforbundet, viser til at han uten unntak ved kontroll av eneboliger og leiligheter de siste årene, ser elektrorelaterte forhold som er forskriftsstridige. Til tider farlige. Elektroregelverket er klart på at det er eier / bruker av elektriske anlegg som er ansvarlig for at det er i forskriftsmessig stand. Forutsetningen for at feil oppdages er at man får elanlegget kontrollert. Dersom man ikke får elanlegget kontrollert vil slike forhold kunne bli ny eiers ansvar etter en viss tid. Mange selger også eiendom uten å være klar over at de selger et farlig anlegg til andre, fordi boligen ikke er kontrollert.
Vi ser ofte på egenerklæringen i forbindelse med eierskifteforsikring at tidligere eier ikke kjenner til at det er utført elektrisk arbeid av ufaglærte, mens kontrollen viser at dette er opplysninger som ikke stemmer med faktiske forhold. Det er dessverre en del konflikter rundt dette, og mange opplever at deres livs investering blir deres livs mareritt.
I en av de siste sakene Leere var involvert i fikk ny huseier strøm i seg på kjøkkenet dagen etter at de flyttet inn. Her innrømmet tidligere eier at han hadde utført arbeidet, selv om han i egenerklæringsskjemaet hadde avmerket for at han ikke kjente til om det var utført elektriske arbeider av ufaglærte. Tidligere eier var ikke fagmann.
I pågående sak annet sted i landet var det montert noen ujorda skjøteledninger på et kjøkken. Helt ulovlig. Her anbefalte eiendomsmegler å fastmoneter disse, og alt ville være ok. En feilaktig informasjon, som de unge huskjøperne ikke hadde noen forutsetninger for å vurdere, og tok informasjonen for ”god fisk”. De var ikke klar over at dette kunne koste dem livet under gitte omstendigheter.
Når vi også vet at det i nye elektriske anlegg er en feilprosent på ca 60, er det på høy tid at noe gjøres mhp kompetent tredjeparts elkontroll.  Ofte ser vi at feil i elanlegget medfører utbedringsarbeider i størrelsesorden kr. 50 000,00 til kr. 200 000,00, og i enkelttilfeller mye mer. Det er alltid ny eier som taper på at andre har gjort ulovlighter. Eierskifteforsikringen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, redsel for å bo i boligen osv. Ei heller tapt nattesøvn, forringet livskvalitet med mer.
Anbefalingen blir derfor å få med i kjøpsavtale / kontrakt at man forutsetter at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Få elanlegget kontrollert av elsikkerhetskontrollør før du flytter inn. Alle elektroarbeider utført etter 1.1.1999 skal være dokumentert med kontrollrapport og samsvarserklæring med mer.  Denne dokumentasjonen skal oppbevares i hele elanleggets levetid ref. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, § 13. Er den ikke tilgjengelig er det en mangel.
Dersom man blir enig med tidligere eier å holde tilbake et sekssifret beløp inntil kontrollrapport, anbud og utbedring av forskriftsstridige forhold foreligger av nøytral part (innen rimelig tid), kan det være hensiktsmessig.
Vi kan garantere at større del av dette beløpet vil bli brukt til å utbedre forskriftsstridige elektriske feil i svært mange tilfeller, men du vil bo mye tryggere, noe som bør være en selvfølge når du gjør ditt livs investering.  Antall boligbranner vil også bli redusert. I dag har vi ingen slike rutiner her i landet. En svikt i systemet som koster milliarder årlig i tillegg til de menneskelige tragediene en del blir utsatt for.
Lykke til med tryggere boligkjøp for deg og dine. Det er du selv som har ansvaret i følge regelverket (samme forskrift som ovenfor, § 9 – se www.lovata , søk forskriftsnavn).
Kontaktperson i Elsikkerhetsforbundet:   Jon Henrik Leere , Telefon 970 33 380