Norsk Filmdistribusjon AS

Margreth Olins nye film får premiere på BIFF. - DE ANDRE åpner Checkpointsprogrammet torsdag 18. oktober.

Pressemelding   •   okt 01, 2012 15:05 CEST

I 2009 innførte den norske regjeringen flere tiltak for å begrense innvandringen. Et av tiltakene var å gi enslige asylsøkende barn midlertidige oppholdstillatelser. De skal returneres til opprinnelseslandet når de fyller 18 år. I Norge har barnevernet omsorgsansvaret for barn uten nære omsorgspersoner.

 Dette gjelder ikke for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år.

I filmen DE ANDRE blir vi kjent med Goli fra Kurdistan. Han ble deportert fra Norge dagen etter at han fylte 18 år og vi følger ham når han legger ut på ny flukt. Brødrene Hassan og Husein er fra Afghanistan. Husein ble fysisk lam av frykt da de fikk avslag i Norge. Vi er også med da Khalid mottar sitt endelige svar fra UNE på 18 årsdagen.

DE ANDRE er en nær, provoserende og bevegende film om ungdom som kjemper for å beholde livshåpet. Filmen stiller spørsmål ved hva som skjer når vi bryter med etiske grunnprinsipper.

Filmen får sin premiere som åpning av Checkpointsprogrammet til BIFF. Dette er festivalens dokumentarfilmprogram hvor temaet er brudd på menneskerettigheter. "Med dette vil vi pirke i forestillingen om at menneskerettighetsbrudd er noe som nødvendigvis skjer langt utenfor Norges grenser," sier festivalsjef Tor Fosse.

Premien for beste Checkpointsfilm er på 25 000 kroner som går til saken og ikke regissøren. Thorvald Stoltenberg er årets juryformann. Filmen er også nominert i Norsk Dokumentarfilmkonkurranse. I forbindelse med premierevisningen 18. oktober vil BIFF arrangere en debatt om temaet med blant annet Olin i panelet.

Rykende ferske pressebilder ligger nå på filmwebs medieserver: http://media.filmweb.no

Les mer om filmen/Se trailer: http://www.filmweb.no/film/article1060888.ece

Ønsker dere annen info, ta kontakt med markedskoordinator Ingunn Sundelin; ingunn@norskfilmdistribusjon.no eller tlf: 92861997.

Spørsmål knyttet til premierevisningen 18. oktober kan rettes til Bergen internasjonale filmfestival ved Ole-Morten Algerøy på  + 47 480 88 825 eller ole@biff.no