Kulturdepartementet Norge

Marianne A. Olsen oppnevnt som medlem av Kulturrådet

Pressemelding   •   feb 07, 2011 09:57 CET

Kulturdepartementet har oppnevnt Marianne A. Olsen, konservator ved Perspektivet Museum i Tromsø til medlem til Norsk Kulturråd. Marianne Olsen erstatter Aslaug Juliussen som har bedt seg fritatt fra vervet som rådsmedlem. Marianne Olsen er i første omgang oppnevnt til og med 31.12.2011.

Marianne A. Olsen er historiker fra Universitetet i Tromsø og har vært ansatt som konservator ved Perspektivet Museum i Tromsø siden 1997. Hun mottok Gandhistipendet for 2010 for et prosjekt om religiøse fellesskap. Olsen har jobbet mye med nyere historie og er aktiv innenfor det faglige museumsnettverket for minoriteter og kulturelt mangfold. Hun har kompetanse som vil være viktig for Norsk kulturråd.

Fra og med 2011 har Norsk kulturråd fått overført ansvar for tilskudd til flere aktører på kulturvernfeltet. Norsk kulturråd har også fått overført oppgaver fra tidligere ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) og omkring 40 ansatte fra ABM-utvikling ble overført til Kulturrådets administrasjon.