ISCI

Markant gjennombrudd for behandling av akutte skader på ryggmargen

Pressemelding   •   des 01, 2009 09:22 CET

En informasjonskampanje skal nå bane vei for å skaffe økonomiske midler til å fortsette forskningen og finne nye behandlingsmetoder som på sikt vil kunne redde millioner av mennesker over hele verden fra et liv som alvorlig handikappede etter trafikkuhell og fall fra store høyder.

Indiske og amerikanske forskere og spesialleger har for første gang gjennomført vellykkede eksperimentelle behandlinger av pasienter med alvorlige, akutte skader på ryggmargen. Den nye behandlingsmetoden vil på sikt kunne redde millioner av mennesker over hele verden fra et liv som alvorlig handikappede. De berørte pasientene får vanligvis disse alvorlige og ofte livstruende skadene på ryggmargen i forbindelse med trafikkulykker, fall eller andre ulykker. Ryggmargskadeforeningen på Island – ISCI – Institute of Spinal Cord Injury – vil via en markant kampanje i de nordiske landene forsøke å reise økonomiske midler til støtte for den medisinske forskningen innenfor de lovende behandlingsmetodene. Den nye operasjonsmetoden vil kunne redde mange menneskeliv, og gi pasienter med akutte skader på ryggmargen sterkt forbedret livskvalitet. Samtidig vil den islandske ryggmargsskadeforeningen samle underskrifter med en oppfordring til WHO om i større grad enn hittil å støtte opp om forebygging og behandling av livstruende ryggmargsskader.

Ny behandlingsmetode
På universitetssykehuset i Lucknów i India har et team med indiske og amerikanske forskere og kirurger operert åtte pasienter kort tid etter at de har vært utsatt for en alvorlig skade på ryggmargen. Kirurgene åpnet adgang til ryggmargen for å lette trykket og øke blodgjennomstrømningen og dermed skape bedre betingelser for at ryggmargen så og si kan helbrede seg selv. Dette kan nemlig i enkelte tilfeller redusere de såkalte sekundære skadene med bl.a. permanente lammelser av hele eller deler av kroppen.

Alle pasientene ble operert innen to uker etter ulykkene, dermed er det første gang at mennesker med akutte ryggmargsskader har blitt behandlet så raskt og etter den nye metoden. De foreløpige resultatene av den eksperimentelle behandlingen er svært lovende.

Informasjonskampanje i de nordiske landene skal bane vei
Ryggmargskadeforeningen på Island – ISCI – har i mange år vært en drivkraft i forsøket på å finne effektive og sikre metoder til behandling av pasienter med alvorlige og akutte skader på ryggmargen, vanligvis etter trafikkulykker og alvorlige fall.

På bakgrunn av de lovende behandlingsforsøkene i India prøver ISCI nå å skaffe økonomiske midler som kan sikre at de indiske og amerikanske spesiallegene og forskerne kan fortsette sitt utviklingsarbeid.

Dette er bakgrunnen for at Ryggmargsskadeforeningen på Island nå har lansert en informasjonskampanje med reklame på TV2 i Danmark, TV2 i Norge, TV 4 i Sverige, MTV3 i Finland, Kringvarp på Færøyene og RÚV på Island. Kampanjen skal dels informere om de langsomme fremskrittene og de lovende perspektivene for en effektiv behandling av mennesker med skader på ryggmargen, dels er målet å samle inn underskrifter til en oppfordring til WHO om i større grad enn tidligere å støtte initiativene som vil kunne endre livet og livskvaliteten for millioner av akutt handikappede mennesker som hittil har vært uten behandlingsmuligheter.

Initiativtaker til denne kampanjen er den islandske sykepleieren Auður Guðjónsdóttir, hvis datter for mange år siden ble rammet av en alvorlig ryggmargsskade.

Ytterligere informasjon
Via www.isci.is kan du få adgang til et komplett pressekit på alle de nordiske språkene med ytterligere informasjon, fakta og tall, bilder, filminnslag og annen dokumentasjon til fri bruk. Klikk på flagget og deretter på "Les mer".

Hvis du ønsker en personlig kommentar eller et intervju med Auður Guðjónsdóttir, som er initiativtaker til og stifter av ISCI og organisasjonens leder, kan du kontakte henne direkte på +35 48 97 49 25/+35 45 62 49 25.