Statens legemiddelverk

Markedsføring av legemidler på internett – ny gjennomgang av legemiddelindustriens nettsider

Pressemelding   •   des 15, 2009 17:45 CET

Markedsføring av legemidler på internett skal følge legemiddelforskriftens regler om reklame på lik linje med annen markedsføring av legemidler.

Legemiddelfirmaene er pålagt å sende en oversikt over egne internettsider samt nettsider som firmaene støtter til Rådet for legemiddelinformasjon to ganger i året. – Første gang var 1. oktober 2008, og da gikk vi gjennom totalt ca 320 sider, sier seniorrådgiver Bente Jerkø ved Statens legemiddelverk.

Med bakgrunn i legemiddelforskriften stiller Legemiddelverket følgende minstekrav til internettsidene:

  • Åpningsside med informasjon som er tillatt både for allmennhet og helsepersonell – det optimale vil her være en nøytral side med generell firmainformasjon.
  • Klart skille (gjerne i form av ”fliker”) mellom sider for allmennhet og sider for helsepersonell.


Ved ny gjennomgang av de innrapporterte internettsidene konsentrerte vi oss om firmaenes egne hjemmesider (totalt 44), og det viser seg at 28 (over 60 %) av firmaene nå oppfyller begge minstekravene.

Syv firmaer har kun en nøytral åpningsside, men ikke noen form for flik eller ”pop-up” som skiller mellom allmennhet og helsepersonell.

Fem firmaer har tydelige fliker som skiller mellom den legemiddelinformasjon som er beregnet for allmennhet og den som er beregnet for helsepersonell, men de har enten sykdomsinformasjon eller pressemeldinger med omtale av reseptpliktige legemidler, henholdsvis ikke godkjente legemidler på åpningssiden.

Det er fire firmaer som fortsatt ikke oppfyller noen av minstekravene som er satt av Legemiddelverket. Disse legemiddelfirmaene vil bli kontaktet direkte og får en kort frist for å rette opp hjemmesiden slik at den blir i overensstemmelse med reklameforskriften.

Nøytral sykdomsinformasjon som ikke omtaler behandling med legemidler kan tillates på åpningssiden, dvs på sider som også er tillatt for allmennheten.

 

Kontaktpersoner

Bente Jerkø, seniorrådgiver
bente.jerko[at]legemiddelverket.no
Avdeling for legemiddelinformasjon
Tlf: 22 89 77 00
Mobil: 971 19 863

Cathrine Sedeniussen, seniorrådgiver
cathrine.sedeniussen[at]legemiddelverket.no
Avdeling for legemiddelinformasjon
Tlf: 22 89 77 00