Høyskolen Kristiania

Markedshøyskolens mest populære studier til Bergen

Pressemelding   •   jun 28, 2013 10:43 CEST

Foto-Fjord-Norge-AS

Faglig studieleder på HR-studiet, Tore Fagernes er ikke i tvil om at studiene kommer til å slå godt an.

- Bergen ligger i delen av Norge hvor veksten i næringslivet er størst. Vestlandet er i vekst, og håndteringen av de menneskelige resursene i blant annet oljeindustrien er i media hver eneste dag. Markedshøyskolens nye HR-studium etablerer seg derfor i et marked hvor HR-arbeidet er en kritisk konkurransefaktor.

Markedshøyskolen startet opp Bachelor i HR og personalledelse i 2011 fordi vi så et stort behov for et slikt studium i Norge. Den viktigste konkurransefaktoren for bedrifter i dag er nemlig å sikre seg de beste menneskelige ressursene, sier Fagernes.

- HR handler om å tiltrekke seg de beste arbeidstakerne, utvikle dem og sørge for å beholde dem. Det handler videre om å se moderne HR i et forretningsperspektiv. Dette legger vi spesielt vekt på og tilbyr et unikt studium som gir en solid plattform med svært relevante temaer som er etterspurt i arbeidsmarkedet, sier han.

Med en region i vekst er dyktige selgere en viktig ressurs

Salgsstudiet er også blant Markedshøyskolens mest populære studier. Faglig studieleder på salgsstudiet, Erik Mehl har 20 års praktisk erfaring innen salg og markedsføring. Han er ikke i tvil om at også dette studiet gir gode jobbutsikter etter endt studium.

- Dersom du lykkes i en salgsstilling vil det ikke bare kunne gi et bra bidrag til lommeboken, men også være et viktig skritt for den videre karrieren. Mange som sitter i kommersielle konsernlederstillinger har bakgrunn fra salg. Markedshøyskolens Bachelor i Markedsføring og Salgsledelse i Bergen vil gi deg et godt fundament å bygge videre på.

- Responsen til begge disse studiene har vært meget god, og vi ser nå samme tendens i Bergen. Det er stor interesse for Markedshøyskolen, men det er viktig at vi ivaretar en av våre viktigste verdier – nemlig nærhet.

- Vi tilrettelegger med små klasser – nærhet til foreleser – veiledning og støtte – gruppearbeid og nærhet til næringslivet. Vi evaluerer våre kurs og tilbakemeldingene fra våre studenter er svært gode – vi leverer hva vi lover, avslutter Tore Fagernes.

Foto: Fjord-Norge-AS


Fakta om Markedshøyskolen

Markedshøyskolen har ca 1.600 studenter med beliggenhet midt i sentrum av Oslo. Studietilbudet består av 7 forskjellige bachelorstudier og et masterstudium. Skolen er en privat høyskole i stiftelsen Campus Kristiania, og er godkjent av NOKUT. Se www.mh.no for mer informasjon.