Geitmyra matkultursenter for barn

Matkultur for barn - en nøkkel til folkehelse

Pressemelding   •   jun 20, 2013 09:08 CEST

God matkultur er nøkkelen til god folkehelse, sier Andreas
Viestad, faglig ansvarlig på Geitmyra matkultursenter for barn.

Matkultur for barn har primært vært en samling av private
initiativer – uten nasjonal overbygning eller bred politisk forankring. I den
nye Folkehelsemeldingen nevnes Geitmyra matkultursenter som et sted der barn og
unge lærer om gleden ved å tilberede og spise god mat, om hvor maten kommer fra
og om grunnleggende prinsipper bak matproduksjon og tilvirkning. I dag drøftes
meldingen i Stortingssalen, og Helse- og omsorgskomiteen sier i sin
innstilling:

Komiteen er opptatt av at barn og unge skal utvikle nysgjerrighet og interesse for mat
og matlaging. Kunnskap gir bedre kosthold. Geitmyra matkultursenter for barn
gjør en viktig innsats for å spre matglede og kunnskap om hvor maten kommer fra
og grunnleggende prinsipper om matlaging. Senteret finansieres med midler fra
offentlige og private samarbeidspartnere og er en viktig aktør for barnehager,
skole og SFO og frivillige aktører i Oslo kommune. Senteret ønsker å være og er
også en ressurs for andre deler av landet.

Mat og barn er et anliggende for flere departementer og spenner
fra mat, ernæring og helse til kulturarv, bærekraft og skoleundervisning.

- Nå virker det som om politikerne har skjønt alvoret. Håper
det blir tema i valgkampen, og ikke minst at det blir fulgt opp med konkrete
tiltak, sier Viestad.  

 

Kontaktpersoner:

Andreas Viestad, faglig ansvarlig, Geitmyra matkultursenter
for barn 415 066 33

Det er også mulig å kontakte stortingsrepresentant Håkon
Haugli, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Helse- og omsorgskomiteen,
mob 90531025. Haugli har hatt engasjement for denne saken.

Geitmyra matkultursenter for barns visjon er "Vi skal bidra til at så mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gjør dem godt." Dette arbeidet gjør vi gjennom skoleundervisning, fritidskurs, barnehager, Åpen gård-arrangementer, nettportal med undervisningsopplegg og nasjonal spredning av informasjon om matkulturelle temaer. Vi underviser barn og unge om matopprinnelse, bærekraftig dyrking og forbruk, helse, smak og matlaging.