Mattilsynet gammel

Mattilsynet ber om uttalelse fra VKM knyttet til myndighetenes ansvar for bekjempelse av dyresjukdommer hos landdyr

Pressemelding   •   nov 23, 2010 08:41 CET

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) bes om å vurdere risikoen for utvikling av samfunnsmessige skadevirkninger som kan oppstå ved opptreden av enkelte sjukdommer og sjukdomsframkallende agens hos dyr.

Mattilsynet ber VKM spesielt vurdere:

1) Zoonotiske tilstander

2) Sjukdommer og smittestoffer med et zoonotisk potensiale

3) Sjukdommer og smittestoffer som kan ha alminnelig samfunnsmessig betydning for dyrehelse og dyrevelferd og økonomi

Mattilsynet mottar gjerne skriftlige innspill på dette utkastet innen 6. desember. Vi ber om at svarene sendes til postmottak@mattilsynet.no og merkes 2010/222491.

Bestillingsbrevet til VKM er vedlagt nedenfor.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Kristin Ruud Alvseike, veterinær/seniorrådgiver i seksjon landdyrhelse og fôr ved hovedkontoret
Tlf. 23 21 65 66