Mattilsynet gammel

Mattilsynet bestiller risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk gjødsel

Pressemelding   •   okt 11, 2010 09:06 CEST

Bestilling sendt: 2010.10.08

 

Mattilsynet har behov for å se på dagens hygieneparagraf i forskrift om organisk gjødsel og ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjøre en risikovurdering av hvilke indikatororgaismer som egner seg for å vise at produktene har vært gjennom en tilfredsstillende hygienisering for å unngå sykdomssmitte til planter, dyr og mennesker.

Forskriften stiller krav til at produkter og bruken av dem, inkludert sannsynlig misbruk, ikke skal medføre fare for overføring av sykdomssmitte til mennesker, dyr og planter. Videre heter det at produktene ikke skal inneholde salmonellabakterier eller infektive parasittegg og at innholdet av termotolerante koliforme bakterier (TKB) skal være mindre enn 2500 per gram tørrstoff (TS).

I høyre spalte er det lenke til forskriften.

Mattilsynet mottar gjerne skriftlige innspill på dette utkastet innen 22. oktober 2010. Ikke alle innspill kan etterkommes, men de vil bli vurdert.

Mattilsynets bestillingsbrev til VKM er vedlagt nedenfor.

Kontaktperson i Mattilsynet
Torhild Tveito Compaore, rådgiver i seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret
Tlf. 64 94 43 29

Last ned: