Mattilsynet gammel

Mattilsynet er klageinstans for søknader om hestepass

Pressemelding   •   feb 02, 2011 16:48 CET

Landbruks- og Matdepartementet presiserer at Mattilsynet kun skal være klageinstans når det gjelder avslag på søknad om hestepass. Det vil si i de tilfellene der hesten ikke får utstedt ”hvitt” pass.

I fjor høst ble det avholdt et møte mellom Landbruks- og Matdepartementet, Mattilsynet og Norsk Hestesenter. Det etterkant av dette møtet at departementet presiserer hva Mattilsynets status skal være i denne sammenheng.

Norsk Hestesenter skal i følge departementet ha det øverste faglige ansvaret for avlsspørsmål, og det omfatter også hvilken farge på passet hesten skal ha, alt etter hvilken avstammingskategori hesten blir plassert i. Eventuelle klager på farge på passet, skal derfor behandles av Norsk Hestesenter sin klagenemnd.

Vedtak om bruk av ukåra hingst, og feil bruk av ukåra hingst, faller derfor også inn under de faglige vurderingene som skal gjøres av hestesenteret, og endelig klage skal også behandles av hestesenteret sin klagenemnd.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Kristel Halvorsen, rådgiver, seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell - hovedkontoret
Tlf: 51 68 43 50