Mattilsynet gammel

Mattilsynet skal sjekke kyllingproduksjonen

Pressemelding   •   feb 17, 2011 09:10 CET

I løpet av 2011 skal Mattilsynet gjennomføre et nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot kyllingproduksjon. Prosjektets hovedmål er å bedre dyrevelferden for slaktekylling.

- Vi har også et mål om at prosjektarbeidet skal føre til at alle ledd i produksjonskjeden får økt kontroll med de områdene som er kritiske. Vi vil sikre at kyllingprodusenter, transportører og slakterier har gode rutiner for å ivareta dyrevelferden slik at kyllingen har det bra hele veien fra klekking, hos produsent, under transport og fram til slakting, sier prosjektleder og inspektør ved Mattilsynets distriktskontor for Hedmarken Line Gertrud Lundstein og fortsetter:

- Mattilsynet tar dyrevelferd på alvor, og vi er bekymret for dyrevelferden innen slaktekyllingproduksjonen. Derfor starter vi den 21. februar 2011 et nasjonalt tilsynsprosjekt innen dette området.

Det skal føres tilsyn med alle rugeri og med transport av fjørfe ved alle slakteri for slaktekylling. I tillegg skal det føres tilsyn med dyrevelferden i minst 25 prosent av landets slaktekyllingbesetninger.

Bakgrunn for prosjektet
- Mattilsynet har i flere regioner avdekket dyrevelferdsmessige utfordringer i fjørfeproduksjonen. Det er til dels høy dødelighet. Samtidig er slaktekyllingproduksjon ei næring i sterk vekst. Det er derfor viktig for Mattilsynet å undersøke at næringen ivaretar dyrevelferden og har kjennskap til – og følger – regelverket, sier Lundstein.

I Norge er det tre kyllingrugerier, fem kyllingslakterier og 650 slaktekyllingprodusenter. For å vurdere dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen totalt, må Mattilsynet se på hele produksjonskjeden i sammenheng.

- Det er bransjen selv (bonde, transportør og slakteri) som har ansvaret for å følge reglene, men Mattilsynet skal føre tilsyn med at bransjen gjør det den skal, presiserer Line Gertrud Lundstein.

Målet for prosjektet er å bedre dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen. I tillegg er det et mål at prosjektet skal styrke og samordne Mattilsynets tilsynskompetanse innenfor dyrevelferdsområdet, og bedre samarbeidet mellom de delene av tilsynet som fører tilsyn med ulike ledd i slaktekyllingproduksjonen.

Mattilsynet har informert bransjeorganisasjonene om prosjektet.

Tilsynet skal gjennomføres i perioden fra 21.februar til 31.desember 2011. En rapport med oppsummering og resultater fra prosjektarbeidet er ventet ferdig 31. januar 2012.

Kontaktpersoner:
Line Lundstein, prosjektleder for tilsynsprosjekt slaktekylling 2011, telefon 62 54 53 12/ mobil 977 71 835
Elin Havig Skar, kommunikasjonsrådgiver, telefon 62 33 14 41/ mobil 416 44 334