Kulturdepartementet Norge

May-Helen Molvær Grimstad ny leder i Kringkastingsrådet

Pressemelding   •   jan 11, 2010 09:43 CET

I statsråd fredag ble følgende medlemmer oppnevnt til Kringkastingsrådet for perioden 2010 til 2013:

Leder: May-Helen Molvær Grimstad, Ålesund (ny)
Varamedlem: Berit Øksnes, Skiptvet (ny)

Nestleder: Steinar Ness, Gaular
Varamedlem: Stein Gauslaa, Arendal (ny)

Medlem: Kristin Jensen, Trondheim
Varamedlem: Beate Bø Nilsen, Sortland (ny)

Medlem: Shahzad Rana, Oslo (ny)
Varamedlem: Helge Østbye, Bergen

Medlem: Kjersti Thorbjørnsrud, Oslo (ny)
Varamedlem: Gerd von der Lippe, Bø i Telemark (ny)

Medlem: Frank Rossavik, Oslo (ny)
Varamedlem: Thomas Berland, Bergen

Molvær Grimstad var stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti fra Møre og Romsdal i perioden 1993-2009, blant annet som leder av Familie- og kulturkomiteen i to omganger.

Stortinget oppnevnte 14. desember 2009 følgende medlemmer:

Medlem: Grethe G. Fossum, Kirkenær
Varamedlem: Saera Khan, Oslo

Medlem: Mette Gundersen, Kristiansand
Varamedlem: Jan Otto Fredagsvik, Sistranda

Medlem: Jon Olav Alstad, Skatval
Varamedlem: (ikke avklart)

Medlem: Knut Haavik, Sandefjord
Varamedlem: Pål Morten Borgli, Sandnes

Medlem: Kristoffer Kanestrøm, Tromsø
Varamedlem: Kent Gudmundsen, Tromsø

Medlem: Afshan Rafiq, Oslo
Varamedlem: Elisabeth Skogrand, Røyken

Medlem: May Hansen, Moss
Varamedlem: Per Kristian Skulberg, Spydeberg

I tillegg velges som medlem den som til enhver tid er leder for Samisk Programråd, med nestlederen i Samisk Programråd som personlig varamedlem.

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting. Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i Norsk rikskringkasting. Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Regjeringen oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd.