Payback Norway

MC-debatt på feil premisser

Pressemelding   •   jun 21, 2011 23:13 CEST

Tore Nilsen fra Venstre har faktisk som (en av veldig få politikere) forstått hva som er / var i ferd med å skje i en debatt fullstendig på ville veier. Slike politikere går det an å gå i dialog med, og det er dialog som er ønskelig, IKKE konfrontasjon som Kripos og enkelte andre myndighetspersoner legger opp til.

http://h-debatt.no/innlegg/mc-debatt-pa-feil-premisser/

Atle / Payback Norge

Payback Norge är ett bikerorgan vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Den för de olika länderna gemensamma hemsideadressen är: http://www.payback.name

Payback Norge är ett bikerpolitiskt organ för opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet inom bikerkulturen. Payback kommer att driva vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis.

Payback är en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge och Danmark. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge och Payback Danmark. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal.