Glava AS

Med kulda kommer vannskadene

Pressemelding   •   nov 17, 2011 15:55 CET

Hver tiende nordmann har opplevd vannskader som følge av at rørene fryser. Frosne vannrør er et stort problem hver eneste vinter, og gir uforutsette utgifter for hus- og hytteeiere over hele landet. Også forsikringsselskapene river seg i håret av de omfattende skadene. Utbetalingene etter slike vannskader har de siste årene vært rekordhøye. Men selv om du er godt forsikret kan både opprydningsarbeidet og utgiftene bli omfattende dersom uhellet er ute.

De siste vintrene har det vært svært kaldt mange steder i landet, også i områder som normalt sett ikke opplever de verste kuldebølgene. En undersøkelse Norstat har gjort på vegne av GLAVA® viser at så mye som 10 prosent av befolkningen har opplevd vannskader som følge av at frosne rør sprekker. Samtidig viser undersøkelsen at bare 26 % er sikre på at rørene der de bor er tilfredsstillende isolert.

-     Jeg synes det er skremmende at bare én av fire er trygge på at de har godt isolerte rør. Konsekvensene av sprukne rør kan potensielt være enorme, så det er mange der ute som burde ta en sjekk av både hus og hytte før gradestokken etablerer seg under null, mener Lars Fillip Kolbu, markedssjef for Teknisk Isolering i GLAVA®.

-     I tillegg er det i år mye mer fuktighet i bakken enn tidligere år, så grunnen vil lettere fryse til. Situasjonen er med andre ord enda mer kritisk. Det gjør ikke situasjonen noe bedre at snøen, som også har isolerende effekt, uteblir heller. Noen enkle grep før kulda setter inn for alvor kan være redningen, forteller han.

En eventuell isdannelse i rørene vil forårsake stopp i vannforsyningen og dessuten mulighet for frostsprengning og rørbrudd. Utfordringene er ulike for helårsboliger og hytter, og risikoen for frostsprengning er kanskje aller størst på hytter som står ubrukte flere uker i strekk. Tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) viser at kravene etter vannskader på norske hytter i fjor kostet forsikringsselskapene over 300 millioner kroner.

Mange hytteeiere velger å spare strøm ved knapt å ha varme på når de ikke bruker stedet, noe som kan bli skjebnesvangert. Tallene fra FNO forteller at det var mer enn 7 400 innmeldte skader i 2010. Isolering av vannrørene kan være det som sikrer fortsatt helgekos på hytta.

-     Rørisolasjon vil forsinke tiden det tar før temperaturen i røret er så lav at det fryser. Ved lav eller ingen sirkulasjon i rør bør det også vurderes selvregulerende varmekabel for frostsikring, opplyser Kolbu.

Og dersom vinteren likevel skulle bli både varm og frostfri, understreker Kolbu at isolering av rør uansett vil være en smart investering.

-     Termisk isolering, som dette dreier seg om, handler om å begrense varmetapet mellom vannet i røret og omgivelsene. Det er dette som kan hindre at vannet fryser. Men begrensning av varmetapet er også energibesparende og vil til syvende og sist vise seg på strømregningen.

8 gode råd for å hindre frost i rør:

  1. Isoler rørene i din bolig med mineralull eller cellegummi rørisolasjon. Kontakt din rørlegger for isolering og rett isolasjonstykkelse.
  2. Benytt selvregulerende frostsikker varmekabel for vannrør uten gjennomstrømning som er mest utsatt for frost. Hvis man må plassere ledningene i konstruksjoner som er utsatt for frost, skal ledningene frostsikres med kabel og isolering. Temperaturer i boligareal bør være minst 10 grader, og i kjeller over 3 grader.
  3. Steng lufteventiler og vinduer. Kald trekk fra lufteventiler, vinduer eller utette vegger kan medføre frost lokalt, selv om resten av rommet eller konstruksjonen har varmegrader.
  4. Unngå vannrør i innestengte hulrom mot yttervegg og gulv. Rørene kan fryse hvis konstruksjonen er dårlig isolert eller har dårlig vindsperre. Unngå å plassere ledninger i avstengte hulrom inntil dårlig isolert yttervegg, da dette medfører frostfare (Slike hulrom oppstår ved innkledning av rør, ved innmuring av badekar, osv).
  5. Unngå å legge vann- og avløpsledninger i kaldt kryperom, kalde vegger, gulv og tak.
  6. Frostsikring av utvendige ledninger med isolasjonsplater av ekstrudert polystyren (lukkede celler). Disse må beregnes med utgangspunkt i lokale frostmengder, varmetilførsel og isolerende sjikt (masser, snø, isolasjon m.m.) Midlertidig frostsikring av utsatte rør og konstruksjoner kan også gjøres med vintermatter.
  7. Reiser man lenge bort, bør hovedstoppekrana stenges og fylle frostvæske i vannlåser og sluk . Ved å fylle frostvæske i vannlåser og sluk hindres frostsprengning og fordampning. Tomme vannlåser medfører at kloakkgass fra avløpet siver inn i huset.
  8. Stenge av og tømme vannledninger som er utsatt for frost (hageledninger osv.)

 --
For mer informasjon, vennligst kontakt:


Lars Fillip Kolbu, GLAVA®
Tlf: +47 905 90 550
lars.fillip.kolbu@glava.no


Om GLAVA®

GLAVA AS produserer miljøvennlig glassull ved sine to fabrikker i Askim og Stjørdal. Glavagruppen er Norges ledende produsent og totalleverandør av isolasjon og tilhørende produkter. Glavagruppen har rundt 400 ansatte, og omsatte i 2009 for cirka 1.350 millioner kroner.