Stafettpinnen - Pass it On

Med transparent økonomi og håp om en fremtid for MCH.

Pressemelding   •   apr 18, 2016 16:49 CEST

I dag samles det inn til ulike veldedige og humanitære formål i inn- og utland. Det er mange som er gode merkevarer med stor tillit hos folk flest, men det finnes også reportasjer som forteller publikum om at etablerte stiftelser og foreninger samler inn midler der bortimot 80 % går til å dekke administrative utgifter, ikke til formålet vi gir til. 

I den forbindelse har Stafettpinnen - Pass it On valgt å bruke frivillige og sponsing i forbindelse med administrasjon. Dette fungerer så lenge vi er en liten stiftelse med ett viktig oppdrag: Å sørger for at de 20 barna på Mercy Children Home holder til i egnede lokaler, får næringsrik mat og utdannelse til de er 18 år. Vi dekker det som mangler hver måned av private midler fordi vi har ansvaret for driften og de 20 barnas muligheter fremover.

Vi er enda et ganske uskrevet ark, bestående av to frivillige amatører med et hjerte for barna og lederen av barnehjemmet MCH, som ligger i Narsapur, en 45 minutters reise  med bil fra den bengalske bukt i India. Alternativet er å stenge dørene. Det er ikke alle som har et sted å reise tilbake til og det er tøffe forhold for de  små i slumstrøkene i utkanten. Vi søker om midler til drift og til nye lokale, ettersom de må flytte når ferien begynner.

Bakgrunnen for at vi valgte å etablere en stiftelse var at vi ønsket å være ryddige og transparente med hensyn til økonomi og regnskap. Vi følger gjeldende regler og lærer av de gode samarbeidspartnerne vi har fått. Det er mye nytt og lett å feile, ettersom vi bare er to alminnelige damer, den ene middelaldrende og den andre pensjonist, men vi har en meningsfull oppgave vi trenger hjelp til. Selv om det trekker oss langt ut av komfortsonen. 

Pass it On :-)

Stafettpinnen - Pass it On er en humanitær organisasjon som støtter utvalgte internasjonale prosjekter. Stiftelsen har til formål å samle inn penger som går til bærekraftige prosjekter og tiltak for utsatte barn, spesielt jenter, med fokus på likeverd og menneskerettigheter.

Ideen om Stafettpinnen kom etter et 6 ukers opphold i Narsapur, India. Stafettpinnen er en stiftelse som samler inn midler til humanitære prosjekter. Vi legger vekt på bærekraft og hjelp til selvhjelp. Vi sender stafettpinnen videre og bygger nettverk som gir nye muligheter.