Universum Norge

Mediemixen i rekruttering er fortsatt preget av vanetanker

Pressemelding   •   feb 06, 2013 07:02 CET

Universums ferske undersøkelse blant over 1 000 HR-ansvarlige i verden, viser at norske og nordiske selskap ligger etter sine utenlandske kolleger når det gjelder hvilke medier de bruker penger på i rekruttering. Printmedier gjelder fortsatt. Men det er tegn til endring.

Universums undersøkelse viser at nordiske rekrutteringsansvarlige bruker 17 % mer av budsjettet på printmedier enn sine utenlandske kolleger, og bruker 12,5 % mindre på onlinemedier inklusive sosiale medier.

- Når man ser disse tallene i lys av hvor langt fremme nordmenn er på bruk av digitale medier er det oppsiktsvekkende at norske virksomheter ligger så langt etter andre land, sier Jannicke Klock i Universum.

Det er dog spor til endring i tallene. På spørsmål om hvordan mediemixen forventes å være i 2015 sier respondentene fra nordiske land at budsjettet allokert til sosiale medier forventes å bli doblet, mens andelen brukt på printmedier forventes å synke med 42 %.

Men selv om spendingen online er relativt sett lav, er den rene tilstedeværelsen høyere. 81 % av nordiske virksomheter sier de bruker sosiale medier til å fremme sitt employer brand, mot 61 % i utlandet.

- Det paradoksale i at nordiske virksomheter i større grad er til stede i nordiske medier men bruker relativt sett mindre penger på annonsering i de samme mediene henger kanskje sammen med en naiv tro på at viral spredning skjer av seg selv. Men når rundt 250 millioner bilder lastes opp på Facebook daglig skal det noe til for at nettopp dine bilder blir synlige, sier Hans Petter Stub i kommunikasjonsbyrået SPRE. – Dessuten er det jo én ting å være
til stede i sosiale medier, noe helt annet er hva du gjør ut av tilstedeværelsen. Det er mange som har mye å gå på der, særlig på LinkedIn.
 

Undersøkelsen viser også at nordiske virksomheter ikke er flinke nok til å utnytte egne kanaler til employer branding.

- At så mange som 15 % av nordiske virksomheter ikke bruker egen hjemmeside til employer branding er jo rett og slett oppsiktsvekkende, sier Jannicke Klock.


Analyse- og konsulentbyrået Universum gjennomfører undersøkelser blant studenter og yrkesaktive hvor arbeidsmarkedet blir kartlagt .

Konsulentselskapet SPRE jobber med kommunikasjonsstrategi, deriblant employer branding.