Medietillsynet

Medietilsynet mer uavhengig

Pressemelding   •   feb 25, 2011 10:51 CET

Torsdag 24. februar behandlet Stortinget endringer i kringkastingsloven og medieeierskapsloven som innebærer mindre politisk styring av Medietilsynet.

– Vi er godt fornøyde med denne endringen, sier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet. – Det gir større faglig tyngde til Medietilsynets arbeid, og sikrer en god balanse mellom faglig og politisk arbeid i mediesaker.

Større legitimitet
Bakgrunnen for endringene er at en del av Medietilsynets saker innebærer grenseoppganger mot prinsippet om redaksjonell frihet. Økt selvstendighet for Medietilsynet kan avskjære eventuelle mistanker om at de politiske myndighetene misbruker kringkastingsregelverket til å påvirke medienes redaksjonelle prioriteringer. Et annet hensyn er knyttet til Kulturdepartementet sin rolle som eier av NRK. Ved å avgrense departementets politiske styringsrett vedrørende tilsyn med alle kringkastingsaktørene, unngår man mistanker om inhabilitet og sammenblanding av roller. Sist men ikke minst, kan endringene innebære at Medietilsynets avgjørelser får større legitimitet, og øke tillit til at avgjørelsene fattes på faglige og ikke politiske grunnlag.

I tråd med internasjonal utvikling

Endringene i loven innebærer at departementet ikke lenger er klageinstans for saker som blant annet gjelder reklame og sponsing, vern av mindreårige seere, videresending i kringkastingsnett, konsesjon til riksdekkende digital kringkasting og konsesjon og tilsyn med konsesjon til lokalkringkasting. – Endringene er i tråd med utviklingen internasjonalt, sier Tom Thoresen. – Trenden er mer uavhengige tilsyn på medieområdet.

Ny klagenemnd

Klagenemnda for medieeierskapsloven utvides til også å omfatte klager etter kringkastingsloven, det nye navnet er klagenemnd for mediesaker, Medieklagenemnda. Antall medlemmer i klagenemnda følger ikke lenger av lovgivningen og vil dermed kunne utvides. Klagenemnda kan ikke omgjøre Medietilsynets vedtak etter eget tiltak, omgjøring av vedtak skal skje som følge av klagesaker rettet til klagenemnda.