Statens landbruksforvaltning, SLF

Medlemsvekst for Landbrukets HMS-tjeneste

Pressemelding   •   des 22, 2009 16:04 CET

Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr bedriftshelsetjeneste til bønder over hele landet. De siste tre årene har det vært gjennomført endringer for å bedre kvaliteten og tjenestene. Innen 2012 har organisasjonen som mål at alle produsenter skal ha gjennomført kurset «Praktisk HMS-arbeid».

Endringene har resultert i en deling av landet i fire distrikter med hver sin ansvarlige leder og det er inngått nye avtaler med leverandører av bedriftshelsetjenester. Tidligere var bøndene medlem i lokal bedriftshelsetjeneste, men fra 2008/2009 gikk Landbrukets HMS-tjeneste over til direkte medlemskap. Omorganiseringen har ført til vekst i medlemstallet, men andelen landbruksforetak som er medlemmer bør økes. For 2010 har organisasjonen satt seg som mål å nå 9 000 personlige medlemmer, noe som tilsvarer ca. 7 000 foretak. I dag er det 7 915 personmedlemmer (5 650 foretak).

HMS-arbeidet i norsk landbruk har en visjon om at det skal være null dødsulykker i 2012. Landbrukets HMS-tjeneste er næringas hovedverktøy i dette arbeidet. For bønder som får personlige vanskeligheter, tilbyr Landbrukets HMS-tjeneste bistand gjennom samarbeidende bedriftshelsetjenester. Slik hjelp tilbys uavhengig av medlemskap når det oppstår hendelser med alvorlige arbeidsrelaterte konsekvenser, som den enkelte ikke mestrer.

Tilslutningen til kurset «Praktisk HMS-arbeid» er tilfredsstillende, men det blir krevende å nå målet om at alle produsenter skal ha gjennomgått kurset innen 2012. Ca. 5 000 personer har tatt kurset til nå. I 2010 har man som mål å gjennomføre kurs med til sammen 3 600 deltakere. I sum når virksomheten til Landbrukets HMS-tjeneste ca. 10 000 personer i året.

Statens landbruksforvaltning deltar som observatør i styremøtene, overfører driftskapital (16 mill kr i 2009) og fører kontroll med virksomheten.

For mer informasjon, se www.lhms.no