Coop Norge

Meget sterkt resultat fra Trondos også 2010

Pressemelding   •   feb 25, 2011 10:00 CET

TRONDOS fortsetter å levere meget sterke resultat. Resultat før skatt i 2010 ble på hele 272,4 millioner kroner. Dette er tidenes beste TRONDOS resultat. Bak dette resultatet ligger det både et godt driftsresultat og finansresultat.

TRONDOS sin omsetning passerte 3,1 milliarder kroner i 2010, en vekst på 1,1 % mot fjoråret.  På sammenlignbare butikker fikk TRONDOS en vekst på 2,5 %. 

Nøkkeltall i TRONDOS for 2010 (tall for 2009 i parentes):

  • Netto omsetning på 3 100 mill. (3 068 mill.).
  • Driftsresultat på 147,4 mill. (120,1 mill.).
  • Finansresultatet på 125 mill. (130,8 mill.).
  • Resultat før skatt på 272,4 mill. (250,9 mill.).

Medlemsveksten fortsatte i 2010 og pr. 31.12.10 hadde TRONDOS 112 720 medlemmer, en vekst på hele 3 713 medlemmer. Kjøpeutbytte og andre medlemsfordeler ble også rekordstort for året 2010.  Hele 108,9 millioner ble godskrevet medlemmenes konto i TRONDOS i januar 2011.

Selskapets egenkapital er pr. 31.12.10 på 1 975,4 millioner kroner.  Totalbalansen er på 3 327,9 millioner kroner.

Det er også meget gledelig å fortelle at alle fast ansatte i TRONDOS vil få utbetalt resultatbonus for driftsåret 2010.  Det gode resultatet for 2010 gir totalt en beregnet utbetaling på ca. 7,3 millioner kroner til de fast ansatte.  Både styret og ledelsen vil gi honnør til ansatte for den innsats som er lagt ned i fm. 2010 resultatet.

For nærmere informasjon kan adm. direktør Torbjørn Skei treffes på 455 16 146/911 46 788.

TRONDOS SA er landets nest største samvirkelag med 37 butikker og 113 000 medlemmer og eiere. Vi er med andre ord en sterk, medlemseid organisasjon, med forankring i Trøndelag. Vi har våre butikker spredt i 6 kommuner – Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Klæbu kommune.