Lederne

Mekling i sokkeloppgjøret er fastsatt til 16. og 17. juni – Lederne tar ut 76 medlemmer i GDF SUEZ E&P Norge A/S

Pressemelding   •   mai 19, 2014 12:26 CEST

Riksmekleren har fastsatt at meklingen mellom Lederne og Norsk olje og gass på sokkeloverenskomsten starter mandag 16. juni med meklingsfrist tirsdag 17. juni klokken 24.00. Om meklingen ender i konflikt vil det være Gjøaplattformen, der operatør er GDF SUEZ E&P Norge A/S, som tas ut i streik.

Lederne vil ta ut 76 medlemmer på Gjøa om partene ikke kommer til enighet i meklingen. Tingrettsdommer i Oslo tingrett, Wenche Elizabeth Arntzen, er oppnevnt som mekler i oppgjøret.

I tillegg til å produsere Gjøafeltet produserer GDF SUEZ E&P Norge A/S også Vegafeltet der Statoil er operatør.

Bakgrunn:

Lederne brøt kl 03.45 den 9. mai sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass. Hovedgrunnen er at flere oljeselskaper etablerer pensjonsalder på 67 år, der normen i dag er 65 års pensjonsalder.

Pensjon, som det ble streiket på i 2012, er også svært viktig for yngre arbeidstakere som vil få sin fremtidige pensjon forringet. Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke sa i en kommentar etter bruddet at pensjonskampen prioriteres høyt på vegne av medlemmene.

- En slik økning av pensjonsalderen er vi redd kan smitte over til andre selskaper, og vi er misfornøyde med at pensjonen for sliterne blir ytterligere forringet. Flere av selskapene på sokkelen er i ferd med å heve pensjonsalderen, noe som er svært overraskende og helt umulig for oss å akseptere, sier Brekke.

- For Lederne er det viktig å ivareta de arbeidstakerne som av helsemessige årsaker ikke klarer å stå til pensjonsalderen. Derfor er det etter vår mening nødvendig med en fleksibel pensjonsalder.


Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Nær 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.


Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.