Nordic Semiconductor ASA

Meldepliktig handel

Pressemelding   •   feb 11, 2010 15:09 CET

Følgende transaksjoner ble gjennomført av en primærinnsidere den 11. februar:

Chief Executive Officer Svenn-Tore Larsen har kjøpt 2.300 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs
60,68. Etter transaksjonen eier Svenn-Tore Larsen privat 224.300 aksjer i selskapet og eier 300.000
gjennom sitt heleide selskap Poseidon AS, til sammen 524.300 aksjer.

Chief Financial Officer Robert Giori har kjøpt 2.300 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs 60,68.
Etter transaksjonen eier Robert Giori 7.300 aksjer i selskapet.

Sales and Marketing Director Geir Langeland har kjøpt 1.000 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs  60,68. Etter transaksjonen eier Geir Langeland 33.600 aksjer i selskapet.

R&D Director Bertel-Eivind Flaten har kjøpt 1.000 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs 60,68.
Etter transaksjonen eier Bertel-Eivind Flåten 206.000 aksjer i selskapet.

Quality Director Ebbe Rømcke har kjøpt 500 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til kurs 60,68. Etter
transaksjonen eier Ebbe Rømcke 12.300 aksjer i selskapet.

Source: Millistream