Grenland Group ASA

Meldepliktig handel

Pressemelding   •   feb 07, 2011 10:02 CET

Det vises til flaggemelding den 31. januar 2011. Den
4. februar ervervet HVS Invest AS 1 169
tegningsretter i Grenland Group ASA ("GGG") gjennom
Oslo Børs handelssystem. Vederlaget var NOK 3,80 pr
tegningsrett. Dette innebærer at HVS Invest AS per 4.
februar 2011 eier 23 792 929 aksjer og 7 903 575
tegningsretter i GGG. Aksjene eid av HVS Invest AS
representerer 89,26 prosent av aksjekapitalen og
90,24 prosent av stemmene* i GGG. Tegningsrettene eid
av HVS Invest AS representerer 89,57 prosent av
samtlige 8 823 529 tegningsretter utstedt av GGG.

HVS Invest AS er representert i GGGs styre ved Arne
Magnus Rise og i nominasjonskomiteen ved Pål M. Reed.
Denne børsmelding er avgitt i henhold til
verdipapirhandelloven §§ 4-1 og 4-3.

* GGG eier 288 404 egne aksjer som det ikke kan
stemmes for i selskapets generalforsamlinge