Grenland Group ASA

Meldepliktig handel

Pressemelding   •   feb 21, 2011 10:00 CET

Den 18. februar 2011 ervervet HVS Invest AS 16 436
aksjer i Grenland Group ASA ("GGG"). Aksjene ble
ervervet til kurs NOK 12,30 per aksje. HVS Invest AS
eier etter dette 31 791 231 aksjer i GGG, hvilket
representerer cirka 89,61 prosent av aksjekapitalen
og cirka 90,34 prosent av stemmene i GGG*. HVS Invest
AS og dets nærstående GGG har en samlet beholdning på
32 079 635 aksjer, hvilket representerer cirka 90,42
prosent av aksjekapitalen i GGG.

HVS Invest AS er representert i GGGs styre ved Arne
Magnus Rise og i nominasjonskomiteen ved Pål M. Reed.
Denne børsmelding er avgitt i henhold til
verdipapirhandelloven §§ 4-1 og 4-3.

* GGG eier 288 404 egne aksjer som det ikke kan
stemmes for i selskapets generalforsamlin