Orkla ASA

Meldepliktig handel opsjoner

Pressemelding   •   des 16, 2009 09:02 CET

Orkla har på siste utøvelsesdag den 15. desember 2009 innløst, under sitt
opsjonsprogram for ledere, 477 500 opsjoner til snittkurs kroner 35,57 samt
100 000 kontantbonus til snittkurs kroner 21,13.

De primærinnsidere som har innløst opsjoner, har alle mottatt Orkla-aksjer for
nettoprovenyet. Liste over primærinnsidere som er omfattet av utøvelsen følger
vedlagt.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 14 967 000
opsjoner.
Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000
underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla eier 11 147 267 egne aksjer.


Orkla ASA,
Oslo, 16. desember 2009

Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 930 56093


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12