DiaGenic ASA

MELDEPLIKTIGE HANDLER

Pressemelding   •   feb 16, 2010 07:40 CET

DiaGenic ASA melder i dag om meldepliktige handler. Det refereres også til børsmelding den 9. februar 2010 knyttet meldepliktige handler blant primærinnsidere som hadde tegnet i reparasjonsemisjonen og børsmelding 15. februar 2010 knyttet til tildeling av aksjer i reparasjonsemisjonen. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor.

Håkon Sæterøy, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har gjennom sine selskaper Investor Corporate AS og Investor Partners AS blitt tildelt 74.801 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje, og 74.801 frittstående tegningsretter (”warrants”) i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Investor Corporate AS, som er 100 % eiet av Sæterøy, har i dag solgt 292.611 aksjer i DiaGenic til kurs NOK 3,- per aksje. Kjøpere av aksjene er ISB Invest AS (97 537 aksjer) og Gezina AS (195 074 aksjer),og aksjene er oppgjør for en selgerkreditt på totalt NOK 2,6 mill. i forbindelse med Håkon Sæterøy sitt kjøp av aksjer i Investor Corporate AS fra de nevnte selskaper i september 2005. Håkon Sæterøy vil etter tildeling og etter salg av aksjer dermed ha en eksponering i selskapet på 1.178.668 aksjer i direkte og indirekte eie, samt 229.801 frittstående tegningsretter, dette i tillegg til 135.000 aksjer som inngår i en TRS avtale.

Gustav Ingemar Kihlström, som er nestleder i styret i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 8.956 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 8.956 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Kihlström vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 113.956 aksjer og 8.956 frittstående tegningsretter i direkte og indirekte eie.

Erik Christensen, som er administrerende direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 13.000 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 13.000 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Christensen vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 103.000 aksjer og 13.000 frittstående tegningsretter i tillegg til de 60.000 aksjene som inngår i en TRS avtale.

Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 195.764 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 195.764 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Sharma vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 2.490.764 aksjer og 195.764 frittstående tegningsretter, i tillegg til 700.000 aksjer som inngår i en TRS avtale.

Anders Lönneborg, som er direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 7.370 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 7.370 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Lönneborg vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 2.907.370 aksjer og 7.370 frittstående tegningsretter.

Morten Sten Johansen, som er direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 20.000 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 20.000 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Johansen vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 160.000 aksjer og 20.000 frittstående tegningsretter.

Dag Christian Christiansen, som er direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 10.000 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 10.000 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Christiansen vil etter tildeling øke sin eksponering i selskapet til 260.000 aksjer og 10.000 frittstående tegningsretter.

Maria Holmlund, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 1.000 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 1.000 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Holmlund vil dermed øke sin eksponering i selskapet til 11.000 aksjer og 1.000 frittstående tegningsretter.

Ingrid Alfheim, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 1.295 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 1.295 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Alfheim vil dermed øke sin eksponering i selskapet til 7.840 aksjer og 1.295 frittstående tegningsretter.

Torbjørn Lindahl, som er bioinformatikk og IT ansvarlig i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 3.500 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 3.500 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Lindahl vil dermed øke sin eksponering i selskapet til 38.500 aksjer og 3.500 frittstående tegningsretter.

Ruben Ekbråten, som er Financial Controller i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 1.981 aksjer til kurs NOK 2,75 per aksje og 1.981 frittstående tegningsretter i reparasjonsemisjonen. De frittstående tegningsrettene har en tegningskurs NOK 3,25 per aksje og løpetid fram til og med 30. september 2010. Ekbråten vil dermed øke sin eksponering i selskapet til 11.981 aksjer og 1.981 frittstående tegningsretter.


Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com