Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Melk - en global styrkedrikk

Pressemelding   •   mai 31, 2016 08:00 CEST

Visste du at finnene er de som drikker mest melk i verden? Og at nordmenn er blant topp 10 melkedrikkere? Onsdag 1. juni er det verdens melkedag, og i år er det 15 år siden FNs Mat- og landbruksorganisasjon (FAO) besluttet å sette spesielt fokus på melk og meieriprodukter.  Bakgrunnen var at disse produktene ble ansett som viktige bidrag til den globale folkehelsen.

- Råvaren melk foredles i dag til et enormt mangfold av produkter, og industrien sysselsetter et stort antall mennesker. Til sammen er nå opp mot en milliard mennesker over hele verden involvert i produksjon, distribusjon og salg av melk og meieriprodukter, sier Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Melkeproduksjonen øker på verdensbasis

Totalt ble det produsert mer enn 800 milliarder liter melk på verdensbasis i 2014, en vekst på 3,3 % fra året før. Av dette var hele 83 % kumelk, 13 % bøffelmelk, 3 % geitemelk og 1 % sauemelk. Fra 2000 til 2016 er det estimert en vekst i melkeproduksjonen på hele 43 %.

Asia er den verdensdelen som topper listen over kumelkproduksjonen med hele 28 % av totalvolumet. India og Kina er de to største melkeprodusentene i regionen med henholdsvis
65 og 37 milliarder liter melk. Europa ved EU-landene ligger på en god annenplass med 24 % av totalen, mens Oceania og Afrika ligger nederst på listen med 5 % hver. USA er det enkeltlandet i verden som produserer aller mest melk; hele 93,5 milliarder liter melk.

Familiekuer vs stordrift

- Det er store forskjeller i antall kyr per melkebonde rundt i verden, sier Hauge. India med sine 77 millioner bønder har faktisk mindre enn ei ku per bonde, men mange bønder har andre dyr i tillegg, som for eksempel bøfler. I nabolandet Kina har 1,8 millioner melkebønder bare 8 kuer hver i snitt, mens de 12 000 bøndene i New Zealand har enorme gårder med i gjennomsnitt 417 kuer hver. Her i Norge har våre 9 400 melkebønder gjennomsnittlig 24 kyr hver i fjøset. Disse produserer 1,5 milliarder liter melk i året, som skal dekke behovet til fem millioner nordmenn. Det plasserer oss i 2014 som nummer 56 i verden når det gjelder melkeproduksjon.

Alle de nordiske land er på topp 10-listen over melkedrikkere

Ser vi på hvor mye melk vi drikker per innbygger, blir bildet imidlertid et helt annet. Her kommer vi i Norge på en god 10. plass i verden. Helt i tet troner våre finske naboer som får i seg hele 129 liter melk hver i året, fulgt av Irland som nummer 2 med 120 liter, tett fulgt av Estland på tredjeplass med 119 liter. Våre andre nordiske naboland Island, Danmark og Sverige ligger rett foran oss på listen på henholdsvis 7., 8. og 9. plass. Blant landene der de drikker minst melk, finner vi Mongolia og Zimbabwe med henholdsvis 10 og 3 liter melk per person.
- Vi ser en tendens til at urbanisering og globalisering i verden fører til endring i melkekonsummønsteret og en økning i mangfoldet av melkeprodukter, sier Ida Berg Hauge. Vi er nå 7,2 milliarder mennesker i verden, og bare siste året ble det født 100 millioner potensielle nye melkedrikkere.

Fakta:

Kilde: The World Dairy Situation 2015, IDF (Bulletin of the International Dairy Federation)

Topp 10: Melkedrikking per innbygger i 2014

  1. Finland: 129 liter
  2. Irland: 120 liter
  3. Estland: 119 liter
  4. Australia: 111 liter
  5. New Zealand: 109 liter
  6. Storbritannia: 108 liter
  7. Island: 93 liter
  8. Danmark: 89 liter
  9. Sverige: 86 liter
  10. Norge: 84 liter

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er landets fremste kompetansesenter for merkenøytral informasjon om melk og meieriprodukter. Vårt oppgave er å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter basert på et faglig, vitenskapelig grunnlag. Melk.no besitter oppdatert faglig innsikt og analyser av ernæringsforskning, forbruksmønstre og holdninger. På melk.no finner du artikler, tips og råd, fakta og nyttige oppskrifter.