Statens landbruksforvaltning, SLF

Melkeproduksjonen kan økes med to prosent

Pressemelding   •   jan 21, 2010 11:55 CET

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet holdt i går kvotedrøftinger for kumelkproduksjonen. Resultatet er at melkeprodusentene kommende kvoteår kan øke sin produksjon med inntil fire prosent ut over dagens kvote. Endringene gjelder for kvoteåret 2010/2011 og trår først i kraft fra 1. mars 2010.

I dag er det fritak fra overproduksjonsavgift på to prosent over kvoten, noe som betyr at melkeprodusentene kan levere inntil to prosent over kvoten uten å bli belastet med overproduksjonsavgift. For kvoteåret som starter 1. mars 2010 innebærer resultatet av kvotedrøftingene at kvotene økes med en prosent ved at forholdstallet settes til 1,01. Melkeprodusentene kan i tillegg levere inntil tre prosent over den nye kvoten uten å bli belastet med overproduksjonsavgift.

Les mer om melkekvoter