Mellora AS

Mellora AS revolusjonerer metodene for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet – igjen!

Pressemelding   •   aug 08, 2013 19:10 CEST

Siden første versjon av smarttelefonapplikasjonen «HSEQ» ble lansert i april 2012 har antallet nedlastinger av gratisversjonen av appen for lengst passert et femsifret siffer. Store norske kunder som Sjøforsvaret, Marine Harvest og Universitetet for miljø og biovitenskap har alle inngått avtaler om spesialtilpassede versjoner. I utlandet brukes bedriftstilpassede versjoner av appen av tunge aktører innen luftfart, sjøredningsoperasjoner og resirkulering.  

Etter lang tids arbeid med videreutvikling og testing av «HSEQ» er appen nå også tilgjengelig med funksjonalitet for gjennomføring av såkalt sikker-jobb analyse (SJA). SJA er en aktivitet som skal gjøres i forkant av alle nye, risikofylte arbeidsoperasjoner, enten det gjelder bygging av et hus, graving av en grøft eller innen oljerelatert sektor. SJA brukes innen alle bransjer, og er med på å gjøre arbeidsdagen tryggere for alle arbeidstakere som bruker systematikken. Tidligere har man vært nødt til å bruke papir og penn for denne aktiviteten, men med Melloras nye modul i «HSEQ» vil denne prosessen bli forenklet betraktelig.

- Vi mener at bruken av smarttelefoner eller nettbrett i arbeidsrelaterte prosesser bare så vidt har begynt, sier gründer av Mellora AS Trond Hansen.

«HSEQ» er dermed ett steg videre mot å bli et komplett rapporteringsverktøy som hjelper bedrifter i inn- og utland til å få et større engasjement rundt helse, miljø og sikkerhet. Fra før av kan alle avvik, ulykker, nestenulykker etc. bli meldt fra om til bedriftens ledelse via appen. Å bruke en app til arbeidsoperasjoner som tidligere krevde papirer i store mengder er ikke bare tidsbesparende, det sparer også bedriftene for penger og ikke minst spares miljøet.

- En telefon er noe "alle" har i disse dager, og vanlige telefoner er i ferd med å bli erstattet av smarttelefoner, sier Hansen. Ansatte, som de fleste andre, rundt om i verden, er mer eller mindre avhengige av telefonen sin, noe som betyr at de har den med seg overalt, selv på jobb. Vi gir arbeidsgivere mulighet til å dra nytte av dette ved å bruke det som et verktøy i HMS-arbeidet også, avslutter han.

Mer informasjon om «HSEQ» kan leses på www.mellora.no. Ta gjerne kontakt med grunder og daglig leder Trond Hansen på tlf. 41276710 for mer informasjon.

 

Mellora er et norsk foretak som er etablert, eies og ledes av Trond Hansen som har nesten 20 års erfaring innen fagområdene HMS og kvalitetsstyring (forkortes ofte til HMSK ( HSEQ på engelsk som står for Health, Safety, Environment and Quality)). Hansen innehar EOQ-sertifisering innen kvalitetsledelse og revisjon, en sertifisering som anses som blant de høyeste innen fagfeltet.

Mellora utviklet det som var verdens første smarttelefon-app for rapportering av avvik, observasjoner, ulykker, nestenhendelser og forbedringsforslag relatert til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK/HSEQ). I ettertid er appen blitt utvidet til også å inneholde muligheten for dokumentering av sikker jobbanalyse, og flere utvidelser er allerede ferdige på tegnebrettet.