Norsk Sykepleierforbund

Menn styrer kvinnearbeidsplasser

Pressemelding   •   feb 04, 2010 08:45 CET

Sykehusene er dominert av kvinnelige ansatte. Men ikke på toppen: 18 av 22 direktører er menn. Under fire av ti i sykehusledelsene er kvinner. Dette avslører fagbladet Sykepleien.
Sykepleien har kartlagt både kjønns- og profesjonsfordelingen blant lederne i de 22 lokale helseforetakene i hele landet. Det er for tiden kun fire kvinner på sykehustoppen. To av direktørkvinnene er sykepleiere. De befinner seg i Helse Fonna og i Helse Finnmark. De to andre kvinnene er sivilingeniør Siri Hatlen i Oslo universitetssykehus og statsviter Astrid J. Eidsvik i Helse Sunnmøre. Fem av direktørene er sykepleiere, og fem er leger. Alle legedirektørene er menn.
Verstingen er Helse Nordmøre og Romsdal. Her er det bare én kvinne i ledelsen. Og ingen er sykepleiere. Tre er leger. Best ut kommer Helse Fonna. i Helse Fonnas ledelse på 10 personer, er 7 kvinner.
Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann, karakteriserer resultatet som ”stusselig”.
- Totalt sett er det flere kvinner i oversikten enn jeg hadde fryktet, og jeg er glad for at vi finner mange sykepleiere i lederstatistikken. Men at 18 av 22 direktører er menn, er jo litt stusslig.
Normann påpeker at det viktige er at sykepleierne er plassert slik at sykepleiefaglige innspill kommer fram der beslutningene tas.