Personskadeforbundet LTN

Mer enn bare sykehus

Pressemelding   •   aug 05, 2013 09:39 CEST

Barn har faktisk færre rettigheter enn voksne når det kommer til rehabilitering. Faktisk tilhører rehabilitering av skadde barn nesten til unntakene fra regelen.

Rehabiliteringspotensialet spolert

Generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad, bekrefter dette.

- Barn rehabiliteres stort sett ikke i Norge. Det koster mer å ha barn enn voksne i sykehus fordi de har noen egne rettigheter, og det kan være en forklaring. Tanken er nok at det er bedre for barna å rehabiliteres der de er, men det er manglende kompetanse om dette på kommunalt nivå.

Effektivt hva vil dette bety?

- Tenk deg at et barn kommer i en ulykke og pådrar seg en hodeskade. Barnet blir sendt på sykehus og operert. Men der en voksen ville komme på rehabilitering, for eksempel på Sunnaas rehabiliteringssykehus, får få barn dette tilbudet, forklarer generalsekretæren.

Hvilken verdi har rehabilitering for barn?

- Barn har et like stort rehabiliteringspotensiale som voksne, men som oftest er tilbudet tilfeldig og lite forutsigbart. Ettervirkningene av dette kan være at barn sliter i forhold til skole og får en dårligere livskvalitet fordi de ikke får lov til å bli så bra som de kunne ha blitt..

Hjelp til økt livskvalitet

Men hvem har ansvaret, kommunen eller staten?

- Begge. Staten bør ha spesialisert rehabilitering av barn i helseregionene. Samtidig har ikke kommunene kompetansen til å gi et godt nok tilbud til barna. Den må bygges opp, men det er vanskelig.

Hva gjør Personskadeforbundet med situasjonen?

- Vi gjør en god del, men i hovedsak to ting: vi hjelper familier der barn har fått skade, og vi prøver å påvirke politikerne.

Men er det forgjeves, eller ser man utvikling?

- Nja, det er vanskelig å påvirke politikerne, og vi kan ikke slappe av. Men vi har troen på at vi kan få det til. Vi samarbeider med spesialpedagoger og jobber med rehabiliteringstanken i skolen. I tillegg må jeg berømme våre rådgivere. De stiller opp for barn og foreldre og hjelper dem med rettighetene deres.

Hvordan kan man gjøre folk oppmerksom på dette?

- Det handler om å fortsette å påvirke politikere og samarbeide med institusjoner. Men for egen del prøver vi å fortelle andre om det. Og det handler om å gå nye veier for å få budskapet frem.

Som for eksempel?

- Vi har forberedt en quiz om temaer vi i Personskadeforbundet mener at folk bør være mer bevisst på. Inkludert barns rettigheter. Vi tror vi kan opplyse og overraske med den quizen. Dessuten vil en av de på vinnerlaget få et gratis opphold på Bulgarias solkyst til neste år, avslutter generalsekretæren.


Om Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, nav og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende. Våre medlemmer har vært der før, og vi vet hvordan systemet virker.