KLP

​Mer forsiktig med pengene

Pressemelding   •   des 21, 2015 08:38 CET

4 av 10 er blitt mer forsiktig med pengebruken enn de var for ett år siden.

41 prosent er mer forsiktig med pengebruken nå enn for ett år siden, viser en fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.

Det er i størst grad de yngste som har blitt mer forsiktige. I aldersgruppene 18-29 år og 30-39 år svarer henholdsvis 55 og 43 prosent at de er mer forsiktige med pengebruken nå enn for ett år siden. Minst endring har skjedd blant aldersgruppen 50 år og oppover, der det er 35 prosent som er mer forsiktig med pengebruken.

Personer bosatt i Oslo og Akershus er minst forsiktig med pengebruken, mens personer på sør-/vestlandet er mer forsiktig med pengebruken. Her oppgir nær halvparten av de har strammet inn på pengebruken.

- Undersøkelsen kan tyde på at en del nordmenn er bekymret for utviklingen i arbeidsmarkedet, stigende arbeidsledighet og forbereder seg på dårligere tider i norsk økonomi. Kraftig oljeprisfall har bidratt til massive oppsigelser i oljebransjen og det er derfor en naturlig konsekvens at mange nordmenn reduserer noe på forbruket, sier administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken.

- Vi ser tegn til at spareraten øker mest for de under 30 år. Økt sparing har en sammenheng med usikkerhet i arbeidsmarkedet. I usikre tider sparer nordmenn mer, sier banksjefen.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 527 milliarder kroner.