Fjellinjen AS

Mer penger til utbygging av vei og kollektivtrafikk!

Pressemelding   •   des 12, 2012 09:00 CET

Svar til Riksrevisjonens undersøkelse av bompengeforvaltningen presentert 11.12.2012 

Riksrevisjonens rapport peker på flere aktuelle punkter sett fra Fjellinjens ståsted. Selskapet jobber kontinuerlig med å modernisere, effektivisere og profesjonalisere vårt eget selskap, så Oslo kommune og Akershus fylkeskommune skal få mest mulig penger til utbygging av vei og kollektivtrafikk.

I 2012 har vi gjennomført små og store tiltak som tilsvarer besparelser på ca 20 mill. I løpet av de siste tre årene er kostnaden per passering redusert med 26 %, og kostnadsgraden vår er på 10,3 % i 2012.

-  Vi ser fram til videre samarbeid med bransjen og Statens vegvesen i strukturerte former med mål, strategier og tiltak for å modernisere, effektivisere og profesjonalisere bransjen, sier administrerende direktør Anne-Karin Sogn som en kommentar til Riksrevisjonens rapport.

-  For at selskapene skal kunne ta ut maksimal effektiviseringseffekt er vi avhengige av at Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet endrer rammebetingelsene til bompengeselskapene, så vi selv har nødvendig styring over egne forretningsprosesser, fortsetter hun. - Dette gjelder blant annet bompenge- og driftsavtalen, modernisering av og integrasjonen mellom egne it-systemer, samt service- og vedlikeholdsavtaler på vegkantutstyret.

Fjellinjen representerer litt under en tredjedel av omsetningen i bompengebransjen med
2,3 mrd i omsetning. Selskapet forvalter 630 000 AutoPASS-avtaler, og registrerer
ca 320 000 passeringer i døgnet i bomringene i Oslo og Bærum.

For mer informasjon, kontakt

Anne-Karin Sogn, adm.dir., tel 909 12 608, anne-karin.sogn@fjellinjen.no

Hilde Foss Christensen, kommunikasjonsrådgiver, tel 901 61 494, hilde.christensen@fjellinjen.no


Fjellinjen AS er den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus gjennom Oslopakke 3. 

Fjellinjen AS krever inn bompenger i Oslo og Bærum, og bidro i 2011 med ca 1,9 milliarder kroner til regionens samferdselsprosjekter. Vi har 620 000 avtalekunder og registrerer over 115 millioner passeringer i året. Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60%) og Akershus fylkeskommune (40%). Vår visjon er at vi skal gjøre reisen enkel, og våre 90 medarbeidere jobber etter grunnverdiene hjelpsom og enkel.