Kunnskapsdepartementet

Mer samarbeid om utdanning i Nordland

Pressemelding   •   jan 28, 2010 08:28 CET

Flertallet i et utvalg foreslår å slå sammen Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. Utvalget mener det er nødvendig for å sikre utdanning og forskning i hele Nordland.

– Dette er et viktig dokument for videre diskusjon om hvordan vi vil sikre fortsatt høy kvalitet i utdannings- og forskningssektoren i Nord-Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

På et arrangement i Bodø i dag mottok statsråd Tora Aasland rapporten ”Ta hele Nordland i bruk!” fra rådmann Inger Østensjø, leder av Nordlandsutvalget. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utvalget siden august 2009 utredet samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland.

Utvalget mener at forslaget innebærer en styrking av utdannings- og forskningssektoren i hele Nord-Norge og er viktig for nordområdesatsingen. Utvalgets flertall, bestående av åtte av ni utvalgsmedlemmer, anbefaler at høyskolene i Nordland fusjoneres. Dette flertallet mener at fusjon er den eneste organiseringen som over tid vil sikre den nødvendige utviklingen av høyere utdanning i Nordland. Mindretallet foreslår primært at nordlandshøyskolene samarbeider i en løsere sammenslutning med felles styre.

–Jeg ser frem til å gå igjennom rapporten før veien videre stakes ut. Den prosessen skal selvsagt også de berørte institusjonene være med på, sier Aasland.

Lenke til rapporten ”Ta hele Nordland i bruk!”

Lenke til pressemelding fra utvalget