Northern Logistic Property ASA

Merete Myhrstad konstituert som konsernsjef fra 12. november

Pressemelding   •   okt 28, 2010 09:30 CEST

Det vises til børsmelding om ansettelse av Peter Strand som ny administrerende
direktør etter at Per Gunnar Rymer sa opp sin stilling i juni 2010. Rymer vil ha
sin siste arbeidsdag i konsernet 12. november. Fra dette tidspunktet og frem til
Peter Strand tiltrer som ny administrerende direktør ca. 10. januar 2011 vil
styremedlem Merete Myhrstad være konstituert som administrerende direktør.
Myhrstad er partner i konsulentselskapet UNIConsult, og har tidligere erfaring
fra Arthur Andersen & Co, Oslo Børs og Finanstilsynet. Hun har fra 23. august
då. vært innleid som CFO i NLP konsernet.

For ytterlige informasjon, kontakt:

Per Kumle, styreformann, telefon 91 80 39 63

Merete Myhrstad, fungerende CFO, telefon 95 23 88 99

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12